מענק חג ממשרד הפנים: עיריית רחובות תקבל מיליון ₪

עיריית רחובות 1
עיריית רחובות 1
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

עיריית רחובות התבשרה כי בשל עמידתה בשורת יעדים שהציב משרד הפנים בנושא היתרי הבנייה הרי שלקופת העירייה יתווסף מענק בסך 1.1 מיליון ₪.

בחודשים האחרונים פועל משרד הפנים מול הרשויות המקומיות לשם קבלת דיווח על מספר היתרי הבניה שניתנו בתחומם בשנת 2017.

כזכור, היוזמה לתמרוץ הרשויות המקומיות למתן היתרי בניה ליחידות דיור החל כבר בשנת 2014 בסיכום בין משרדי הפנים והאוצר, אשר נועד למתן את משבר הדיור ולשפות את הרשויות בגין העלויות הרבות הכרוכות בגידול יחידות המגורים הנבנות בשטחן ולטובת שיפור השירות המוניציפאלי לתושביהן.

המענק הינו המשך ישיר של מדיניות משרד הפנים לחיזוק תמיכתה התקציבית של הממשלה ברשויות בכלל וברשויות המוחלשות בפרט והן בתמיכה נקודתית לרשויות אשר חתמו על הסכמי הגג.

סך מענק תמרוץ הדיור נע בין 10,000 ל20,000 ₪ להיתר בניה כך שמספר היתרי הבניה במהלך שנת 2017 יעמוד על 200 יחידות דיור לפחות, ולרשות אשר חל בה גידול בכ10% לממוצע השנתי של יחידות הדיור שניתנו בשנים קודמות, דהיינו 2012-2014 .

לאור עמידה בשורת הקריטריונים תקבל עיריית רחובות מענק חד פעמי על סך 1.1 מיליון ₪

יצוין, כי בשנת 2018 העניק משרד הפנים סך של 154 מיליון ₪ ל-47 רשויות מקומיות אשר עמדו בקריטריונים בנושא תמרוץ הבנייה.

שר הפנים אריה דרעי מסר, "אני שמח ומברך את הרשויות הנוספות שמצטרפות לתכנית התימרוץ, האתגר העומד בפני הרשויות הוא גדול מאוד, ותקציב התמרוץ נועד לחזקן בעת זו ולדאוג כי רמת השירות לתושב לא תפגע ואף תשתפר".

השארת תגובה