השתיים נפלו לבור – ובייאושן ניתרו לגובה

להצלחת רפאל בן זיסא

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח
השארת תגובה