רשלנות? הכביש בבני קרס בעקבות הגשמים

במתחם עבודות ההכנה לקראת הרכבת הקלה בבני ברק, קרס הכביש יחד עם רכבים שחנו בו

השארת תגובה