עימותים בנסיון לפנוי בית כנסת בשכונת רמות

רמות א' בירושלים: עימותים על שטח בית כנסת ברחוב טורמן, פצועים במקום

השארת תגובה