מסכמים שנה // יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ הרב אורי מקלב

מקלב צילום דוברות הכנסת
מקלב צילום דוברות הכנסת
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שנה של הישגים

גם אם אבחר לקחת רק את הנקודות המרכזיות של השנה אצטרך לבחור מתוכם נקודות מרכזיות, מחמת קוצר בהרחבת היריעה לא אכנס להרבה דברים שהכנסת פעלה או דברים ציבוריים שליוו אותנו במהלך השנה, אבל ודאי שהדבר הראשון והמרכזי שמלווה אותנו לאורך כל השנה הוא נושא חוק הגיוס, או כמו שאני אוהב יותר לכנותו – החוק שמאפשר המשך לימוד תורה בארץ ישראל.

זה החל בסוף מושב החורף, אחרי הרבה מאוד עבודות הכנה, גם בחוק יסוד וגם בחוק שירות ביטחון שמסדיר באופן מעשי את נושא דחיית השירות והאפשרות ללמוד תורה בא"י, שלא הגיע לשלב המעשי בסוף. וגם מה שקרה לאחר מכן במושב הקיץ, כשעמדנו בפני חוק שמשרד הביטחון הביא ואנחנו עדיין דנים בו, ויש הארכה של בג"צ כך שהוא ודאי ימשיך ללוות אותנו גם בתחילת מושב החורף הבא.

מעבר לזה צריך לזכור את מה שמלווה אותנו ומה שליווה אותנו גם כעת והוא העבודות בשבת, כעת זה היה על הגשר ובמהלך השנה זה היה עבודות רגילות ברכבת, וצריך לציין שהיינו אחרי העברת חוק שנותן סמכות לשר העבודה לשקול שיקולי מסורת ישראל באישור העבודות של החברות הציבוריות, חוק שלא היה קל להעביר אותו. אני חושב שראוי לציון שזה בא לידי ביטוי, גם בגשר יהודית ואני מקווה שזה ימשיך הלאה.

גם אם יש עדיין חצי או רבע כוס ריקה, אני עדיין חושב שבסיכום שנה בעשותנו דין וחשבון, אנחנו עסוקים בצמצום ולא בהתרחבות, בשלושת רבעי השנה האחרונה ההיקפים של חילולי השבת הרבה יותר קטנים ואנחנו לא נחים על זרי הדפנה, איננו שאננים בנושא שבת.

גם חוק המרכולים ליווה אותנו הרבה, שזה נושא אחר שקשור לשבת, שר הפנים קיבל את הסמכות שכל חוק שנוגע בשבת צריך לקבל אישור אקטיבי שלו, ובעצם החלישו ונטרלו את הסמכות מהרשויות המקומיות, שבכמה מהן ניסו לחוקק חוק ושר הפנים לא אישר להם, כך שלחוקי העזר שלהם אין משמעות. אני מקווה שזה יעזור לשמירת השבת.

צריך לזכור עוד חוקים. היה את חוק הלאום – חוק כבד מאוד שבסופו של דבר לא הגיע כמו שהניחו אותו, כך שהוצאנו כמה סעיפים מרכזיים, היו הרבה ישיבות ומו"מ, ראוי לציין שהחוק הזה יש עליו ביקורת קשה, ואלו שמממנים את הביקורת הזו אלו הרפורמים שנפגעו באופן ישיר וממוקד מהחוק הזה. בגלל שכל מה שיש משמעות שמדינת ישראל תחזק את הזיקה עם העם היהודי זה נכון, אבל חוק הלאום מתייחס לנעשה בישראל ובאופן כללי למדינות העולם, זה היה מכוון אליהם וזה פגע – יש לזה השלכה לגבי הסמכות שלהם ולגבי ההתערבות הבג"צית העתידית, וגם באופן העקרוני חוסר ההכרה ואי ההסכמה לפעילות ולהתארגנות שלהם זה הישג גדול מאוד.

צריך לזכור שאנחנו עסוקים והיינו בחוק המואזין ולא הסכמנו לקדם אותו, הסיבות שלנו ידועות, החוק הזה היה התגרות והתססה וגם לא מעשי, כי באופן מעשי יש היום לממשלה אפשרות להתמודד באמצעות חוקים אחרים, ואם לא עושים את זה אז למה לחוקק חוק חדש? מעבר לזה שזה יזיק דווקא לאירועים אחרים, בסגנון של סליחות שיכול להיות מוקדם ומאוחר, או עצרות כאלו ואחרות, שמחות בית השואבה שלפעמים חורגות מהשעות שהחוק מכוון. זה גם אחד הדברים שהעסיקו אותנו.

נגענו בקצת מהנקודות המרכזיות, וצריך לזכור שבסוף השנה הזו אתגרה אותנו מאוד, אבל אני חושב שהיו גם פעולות רבות מאוד, כנסת היא לא רק לייצר דברים חדשים, מערכת הבלימה היא גם חשובה מאוד והיו הרבה נושאים צרכניים שקודמו, וגם צרכי הציבור בהרבה נושאים טופלו,  שזה נותן הרגשה של סיפוק על מה שהיה וחיוב ודרבון לשנה הבאה, וצריך להשקיע, לפעול ולהתפלל כך שנוכל להמשיך לפעול ביתר שאת בסייעתא דשמיא וברכה שתלווה אותנו כל השנה.

השארת תגובה