מסכמים שנה // ח"כ הרב יעקב אשר

יעקב אשר
יעקב אשר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בדרכו של מרן זצ"ל

שנה נוספת רצופת מאבקים והישגים, הגיעה לסיומה. אירועים רבים נחרטו על לוח ההיסטוריה. חלקם בעלי משמעות לאותן שעות. חלקם בעלי השפעה לטווח ארוך יותר. אך ישנם ימים בהם האירועים נחקקו לזיכרון עולם.

כך הוא יום כ"ד כסליו תשע"ח, בו כבו המאורות והסתלק לישיבה של מעלה רבן של כל בני הגולה מרן ראש הישיבה רבי אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל, יום שהיה עבורי ועבור מאות אלפי בני התורה וציבור היראים לדבר השם זמן של טלטלה עזה.

ראש הישיבה זצוק"ל, היה עבור כולנו אב זקן, מנהיג ומדריך. כאיש ציבור זכיתי מטבע הדברים לשעות רבות בקרבתו. ממנו שאבתי כוחות ועידוד בשעות של משימות מורכבות ובימים של מאבקים ועימותים בעשיית שליחותנו הציבורית למען בנינו ובנותינו, כדי שנוכל לקיים את אורחות חיינו ללא הפרעות. ללא דאגות וללא חשש ומורא מהקמים עלינו להצר את צעדינו. דעתו נאמרה לנו בחכמה נדירה המבוססת על השקפת עולם בנויה לתלפיות שנבנתה על אדני דרכם של גדולי התורה והיראה בדורות הקודמים.

בהסתלקותו של מרן זצוק"ל הסתיימה עבורי ועבור חבריי שליחי הציבור, תקופה בת עשרות שנים בה זכינו לקבל עצה ותושיה ברכה והדרכה בכל ענייני הציבור הגדולים והקטנים, בהקשבה, בחן ופקחות שהתבטאו בכל פרט ופרט, במסירות ואחריות אדירה לעולם התורה ומתוך דאגה עצומה לכלל עם ישראל ולשלמות העם היהודי.

גם שנה זו כמו קודמותיה, מסתיימת כאשר גורמים פוליטיים מנסים להצר את צעדיהם של נציגי הציבור החרדי, כאשר חוקים רעים ומזיקים ניחתים עלינו על ידי אנשים חסרי יראת שמים והערכה בסיסית לקודשי ישראל המבקשים להכריע בנושאים הנמצאים בציפור נפשה של היהדות החרדית כמו הסדרת מעמדם של לומדי התורה בשאלת הגיוס, סוגיית הגיור, כבודה ומעמדה של השבת במרחב הציבורי, ולא די בכך אלא גם על השפעתם של בתי הדין בענייני גיטין וקידושין שהולכת ומתמעטת, ייחודיותו של החינוך החרדי מאוימת . טבעי הוא שבימים אלו עולים הזיכרונות ומתעוררים הגעגועים להנהגתו ורחשי ליבו של מרן זצוק"ל. הסתלקותו, נדמה היה לנו, הותירה אותנו להיטרף על גלי הים הסוער כמו ספינה שאיבדה את קברניטה.

אך, זכרו ומורשתו של מרן זצוק"ל הם גם תמרור הכוונה לשנים הבאות. לאמץ את דרכיו. ללמוד ולהכיר בקיום המשך השליחות אותה קיבלנו ממנו ולפעול ללא הפסקה לטובת הכלל והפרט, להקדיש את הזמן לכל פונה ונצרך. להניף יחד עם הציבור את משנתה של "דגל התורה" בכל מקום ללא חשש ומורא ולהמשיך ולהיאחז גם בשנים הבאות כבעבר במשענתם והכוונתם של עיני העדה, זקני וגדולי הדור שליט"א, לדבוק בדקדקנות בדרכם והדרכתם בכל נושא ועניין. לנהוג על פיהם בבחינת נעשה ונשמע.

זהו עמוד השדרה של תנועת "דגל התורה" מאז היווסדה וכך נמשיך לפעול בכל האתגרים שיתרגשו עלינו בדרכנו הציבורית.

תפילתנו שנצליח בס"ד למלא את שליחותנו ואת יעודנו כשליחי ציבור נאמנים הפוסעים לאורם של רבותינו זצ"ל ויבדל"א ויהי רצון שתשרה ברכת שמיים בכל מעשי ידינו.

תחל שנה וברכותיה.

השארת תגובה