מסכמים שנה // יו"ר ועדת החינוך ח"כ הרב יעקב מרגי

מרגי
מרגי
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

וייעשו כולם אגודה אחת

לקראת השנה החדשה ובפתחם של החגים הקרבים ובאים, בהם אנו נוטלים את ארבעת המינים אשר שונים זה מזה וכל אחד מכוון לחלק מסוים בעם ישראל לפי כוחו ולפי תפקידו אשר ייעד לו הקב"ה, ואין זה גורע ממעלת כל אחד ואחד. אולם שומה עלינו לדעת כי ללא כל ההרכב המשלב את כל הצדדים בעם ישראל, לא יצא אדם ידי חובת נטילת ד' מינים. כי כך קבעה התורה, להורות וללמד כי יש לקב"ה נחת כאשר מאוגדים ותחברים כל בניו על סוגיהם, גווניהם, דעותיהם, יכולותיהם ומעשי ידיהם השונים ומציגים פסיפס אנושי מרהיב עין.

כיו"ר ועדת החינוך הצלחתי בשנה האחרונה לקדם מספר נושאים חשובים כדוגמת חוק החינוך המיוחד, הבא לתת דגש בחברה מתוקנת לסייע ולהעצים את החלש. בשנים עברו היו נוטים לעיתים להתעלם ולהתכחש לאלו המבקשים וזקוקים לסיוע, חלקם נפלו בין כסאות המערכת אשר לא השכילה לאתר ולראות את אותם הצריכים כתף תומכת ויד מכוונת. בעת הזו הצלחנו להציג את החוק המבקש לתקן ולהסדיר את כל נושא הסיוע לתלמידים אלו, כאשר קיימתי  מעל ל-50 דיונים מקצועיים עם הנוגעים בדבר, להגיש חוק ראוי, נגיש וברור המבקש לתקן ולשפר את חלוקת המשאבים במערכת החינוך המיוחד.

דגש גדול הוספנו על תלמידי החינוך החרדי במוסדות המוכש"ר אשר מתוקצבים עד היום בתיקצוב חסר גם בחינוך המיוחד, ובס"ד עלה בידי לשכנע ולרתום את הגורמים המקצועיים כי תלמידי חינוך מיוחד במוסדות המוכש"ר יקבלו תיקצוב וסל זהה כעמיתיהם בחינוך הממלכתי.

ועדת החינוך בראשותי ממשיכה לעסוק בסוגיית אפליית בנות בהליך קבלה למוסדות חינוך, במעקב אחר ביצוע תקנות הרישום אשר הסדרנו בוועדה, מול הנהלת המחוז והמוסדות, במטרה לתת הזדמנות שווה לכל תלמידה כיתר חברותיה, באמות מידה שוות ללא שינסה מאן דהוא לקבוע ולחרוץ את גורלה מראש. אני סבור כי כחברה מתוקנת המכירה ומיישמת את תפילתו של בעל ה"נעם אלימלך זצוק"ל: "אדרבא, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו"… מצופה כי נלמד לכבד ולהכיל את כל חלקי החברה החרדית, מתוך ראייה בעין טובה ונכונה, ללא קביעת וחריצת דין מראש בקטלוג והפרדה לתתי-חלקים וקטגוריות בקהילות השונות.

בלשכתי מתקבלות מידי יום עשרות פניות ציבור ממוסדות המבקשים סיוע מול משרדי הממשלה ברישוי, תקציבים ותשלומים, פניות מהורים המבקשים סיוע במגוון נושאים: הסעות, ועדות, אישורים מיוחדים, סיוע בשכ"ד ובדיור ציבורי ובשלל נושאים רחב ומגוון. אני כשליח ציבור מחויב להשתדל ולסייע לכל הפונים ללא שום אבחנה או העדפה באשר כולנו עם אחד ואגודה אחת בניו של הקב"ה עם ישראל – העם הנבחר.

ובאותו ענין בחודשים האחרונים נקראתי אל הדגל ע"י יו"ר התנועה הרב אריה דרעי לסייע במערכת הבחירות המוניציפאלית בערים השונות. אני עומד ניצב ומתפעל כי המהפכה חיה וקיימת, בראותי עם רב מעמך בית ישראל המבקשים להתקרב לאבינו שבשמים, אותם הלובשים חולצות בגוונים שונים, ומורכבים מדעות והשקפות שונות וכולם מוצאים מקום נרחב בחיקה של תנועת ש"ס המצליחה להוכיח כי אנו עדין מחוברים לעם שבשדות, בבחינת ש"ס המאגדת את ארבעת המינים והחלקים השונים של עם ישראל.

אמת, כי אתגרים רבים ניצבים לנגד התנועה הקדושה אולם המאחד רחב מהמפריד, יש בנו את הכח והעוצמה להמשיך ולקצור את פירות המהפכה אותה החל לפי כארבעה עשורים מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זיע"א, אשר את מימיו אנו שותים ומזיו תורתו עצה ותושיה נהנים, בהדלקת עמוד האש לפני המחנה, אשר סגר את הספר וביטל מתורתו הגדולה לאסוף את כל העדרים והנידחים בעם ישראל, לתוך אגודה אחת בבתי ספר מגוונים של רשת מעיין החינוך התורני "בני יוסף", תנועת "אל המעיין" הממשיכה בקירוב לבבות במדרשיות נוער לאלפים ורבבות בני נוער בכל רחבי הארץ.

"ויעשו כולם אגודה אחת.. לעשות רצונך בלבב שלם".

השארת תגובה