מסכמים שנה // יו"ר הוועדה לפניות הציבור ח"כ הרב ישראל אייכלר

אייכלר
אייכלר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שנה של מאבקי דת

השנה האחרונה התאפיינה כמו תמיד במאבקי דת ומדינה. החוצפה האנטי דתית ושבירת הסטטוס קוו בבג"ץ, בעיריות ובממשלה גברה. בכל שבוע התפרסמו נתונים נוספים על חילולי שבת בכל רחבי הארץ. רכבת ישראל בחרה להפוך את יום השבת ליום השיפוצים הלאומי. מה שעבר בהתחלה בשקט יחסי, הפך בהמשך לפצצה פוליטית מתקתקת.

עבודות השבת היו רק משל למה שמתחולל בזירת המלחמה היהודית של המדינה. לכל אורך הדרך זרועים מכשולים, מוקשים מסוכנים שצריך לזהות אותם בזמן ולנטרל אותם בהקדם. ויפה שעה אחת קודם.

מי שעליהם הוטלה מלאכת הזיהוי והנטרול אלו שלוחי הציבור, שנסמכו על ידי גדולי התורה לייצג את היהדות הנאמנה בתוך מוקד הכפירה והשמד. ההיסטוריה רוויה דיונים על הצורך לשבת בזירת המלחמה – הכנסת והרשויות המקומיות. אך אנו, שנשמעים לצו רבותינו גדולי ישראל, איננו רואים זאת כהיתר אלא כחובה ומלחמת מצווה.

כאן, מתוך המקום החשוך הזה, אנו פועלים כל העת לרווחת הציבור החרדי הנתון למרמס. בכל תקופה ישנה מפלגה חדשה המבקשת להצר את צעדיהם של שומרי התורה, ולחלל את כבודה של היהדות החרדית בראש חוצות. מכך הם מתפרנסים.

עם כל עוגמת הנפש, מוכרחים להודות כי העובדה שיש היום במדינת ישראל כשבעים אלף לומדי תורה יום ולילה במסירות נפש, נזקפת לאותם מאבקים כבירים שמתנהלים מהמקום הזה. פעם בגלוי ופעם בסתר. אין עוד מדינה בעולם המקציבה מיליארדים לחינוך חרדי. הם לא עושים זאת מתוך רצון טוב והכרה בחינוך היהודי, אלא רק בגלל הכוח הפוליטי של הנציגות החרדית.

אכן, לא תמיד משיגה המלחמה והשתדלנות את הכול. הנה לדוגמה, עניין הדיור למגזר החרדי עדיין לוט בערפל, ולמרות הניסיונות הרבים לחולל בו שינוי מהותי, טרם הצלחנו, ועל כך אנו מחויבים לבקש את סליחת אלו אותם אנו מייצגים. אגב, הכישלון הזה פוגע גם בזוגות צעירים לא חרדיים, אבל הציבור שלנו לוקה בכפליים.

העבודה בכנסת מרובה. כל יום מתגלה פרצה חדשה, פעמים שהיא נוגעת ברוחניות, ופעמים בגשמיות. זה וזה חשובים לאין שיעור, ועלינו החובה לזהות את אשר זמם ולהפריך אותה באיבה.

מטבע הדברים אנו נאלצים לשחות בביצה טובענית של רפש עכור, מים שאין להם סוף. זו טיבה של הפוליטיקה, וזו השליחות שנשלחנו אליה על ידי רבותינו. אנו מנסים לקיים את השליחות על הצד היותר טוב, וזוכים בס"ד לראות פירות בנושאים שונים, ובתמונה הכללית של החיים היהודיים מלאי תורה ומצוות הפורחים בארץ הקודש ברווחה יחסית לכל מקום יישוב אחר ליהודים חרדיים בתפוצות.

עתה אנו ניצבים לפני בחירות לרשויות המקומיות. כך מי שפועל ומשתתף בבחירות להצלחת הרשימות החרדיות יש לו זכות להגברת כוח התורה והגברת זכויות האזרח החרדי.

השארת תגובה