חילופי מכתבים פומביים בין גפני לפרוש

הקלחת בבית שמש ואלעד בין דגל התורה ושלומי אמונים וההתבצרות של שני הצדדים בעמדותיהם, מובילה עד כה למבוי סתום • חלופת מכתבים פומבית בין סגן השר מאיר פרוש ליו"ר דגל התורה משה גפני מספרת את הסיפור כולו

גפני פרוש וליברמן
גפני פרוש וליברמן

סערת הבחירות באלעד ממשיכה לעורר גלים. חלופת המכתבים בין סגן שר החינוך מאיר פרוש ליו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, בסוף השבוע האחרון, ממשיכה להעסיק את הפוליטיקה החרדית הסוערת גם כך.

ביום חמישי שיגר סגן השר מאיר פרוש מכתב ליו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, שבו הוא מבהיר שלאחר בירור הלכתי עם מורי הוראה, הרי שישראל פרוש, ראש העיר המכהן יכול להתמודד לראשות העיר אלעד.

בראשית המכתב כתב פרוש: "לאחר דין ודברים בינינו בכתובים ובעל פה במהלך החצי שנה האחרונה בנוגע להסכם שנחתם בינינו בחודש תשרי תשע"ד, ועל כך שלדעתנו –לאחר ששובש ההסכם בבית שמש- אנחנו רשאים להתמודד לקדנציה נוספת לראשות העיר אלעד", הבהיר.

"בחודשים האחרונים ניסינו להגיע להבנות ולסיכומים בדבר המשך כהונתו של ר' ישראל פרוש לראשות העיר אלעד בהסכמה לקדנציה הבאה", כתב מאיר פרוש במכתבו. "הדברים לובנו ואף הגיע לטיוטות וסיכומים בין הצדדים, אך לצערנו ברגע האחרון נעצר התהליך. אין ספק שמהלך מסוג זה – לו היה מתקיים – היה מאפשר המשך של שקט ושלווה בעיר ומונע פילוגים ומחלוקות רח"ל".

"לצערנו עד לרגע זה לא נעניתם להצעתנו!!!", כותב פרוש במכתבו. "לאור זאת הנני להודיעך שלאחר בירור הלכתי פנימי שערכנו עם מורי הוראה, הרי שאנחנו רשאים להתמודד לראשות העיר אלעד בבחירות הקרובות ונציגנו יהיה ר' ישראל פרוש. ככל ויש לכם טענות על המהלך, אנחנו חוזרים ומבהירים בפעם המי יודע כמה!! שנתייצב במיידי לכל הרכב של בית דין מוסכם או דיון בפני בוררות", הוסיף פרוש.

את מכתבו מסיים סגן השר פרוש וכותב: "חשוב לנו להזכיר שקיום הסכמים הינו תנאי חשוב ויסודי בהתנהלותנו, וכמובן ננהג כך גם במקרה הנוכחי אם יתברר אחרת מהנ"ל, בבוררות בינינו".

מכתב זה נשלח כאמור ביום חמישי, לאחר חלופת מכתבים פומבית בין הצדדים. לאחר חלופת המכתבים הראשונה היה נדמה שהצדדים הגיעו להסכם במה שכונה "מתווה גוטרמן". אלא שבשבוע שעבר החליטו בדגל התורה לסגת מההסכם המדובר ולחזור לסיכום המקורי שנחתם בין המפלגות ערב הבחירות המקומיות ב-2013.

אלא שהמכתב של פרוש לא נשאר ללא מענה. ביום שישי בצהרים שיגר ח"כ משה גפני מכתב תגובה לסגן השר פרוש בו הוא שוטח את טענותיה של דגל התורה.

"על פי ההסכם שנחתם ב-ו' תשרי תשע"ד נקבע כי: "סיעת דגל התורה תתמוך ותפעל בכל יכולתה לבחירתו של ישראל פרוש לראשות עיריית אלעד" וכך אכן נעשה", פותח גפני את מכתבו וממשיך: "בהמשך ההסכם: 'בבחירות המוניציפאליות בשנת תשע"ט תתמוך סיעת שלומי אמונים במועמד של דגל התורה לראשות העיר ותפעל בכל יכולתה לבחירתו', הפרתם את ההסכם הזה, וכך אמרנו לכם בפגישתנו הראשונות שהיו לאחרונה. פעלתם בכל יכולתכם בקרב רבני ועסקני דגל התורה למנוע בחירת מועמד של דגל התורה והצלחתם לזרוע בוקה ומבלוקה ומחלוקת קשה מנשוא, עשיתם זאת אף בשעה שהיה מדובר שאיש מטעמנו יתמודד לראשות העיר בית שמש".

בהמשך המכתב מפרט יו"ר דגל התורה את ההסכמים בין 'דגל התורה' ל'שלומי אמונים' ומבהיר כי אין כל קשר בין ההסכם בבית שמש להסכם באלעד ובשאר הערים. "נחתמו בינינו טרם הבחירות המוניציפאליות בשנת תשע"ד מספר הסכמים, אחד כללי, השני אלעד, השלישי בית שמש והרביעי ביתר, חפשנו ולא מצאנו כל קשר אפי' לא ברמז בין הסכם בישוב אחד למשנהו, אין מילה אחת ואף לא רמז להסכם באלעד להסכם בבית שמש שגם לגביו הודענו שנכבד אותו ככתבו וכלשונו ואתם מנסים חודשים ארוכים לקשור מין בשאינו מינו כאמור אף ללא עילה בישוב השני, כלומר אתם מפירים את ההסכם הברור באלעד להסכם שאנו נכבד כאמור בבית שמש, מצ"ב ההסכם, עד לרגע זה אין הפרה בהסכם בבית שמש".

בסיום מכתבו מדגיש גפני: "זכותה של דגל התורה להחליט על מועמד מטעמה לראשות העיר אלעד או לתמוך במועמד אחר וזה יוחלט בימים אלו, אין לכם עפ"י ההסכם זכות להתערב בכך ובוודאי לא את אשר אתם עושים כאמור".

"אין בדברינו אלו לגרוע או לפגוע ח"ו בתפקודו של בינך הרב ישראל פרוש כראש עיר", מדגיש גפני, "אולם אין בהסכם כל אמירה באם ראש העיר המכהן מטעמכם יצליח לא יתבצעו החילופין האמורים ואין כל אמירה כי דגל התורה לא תצליח להעמיד מועמד מוכשר מטעמה לטובת התושבים וכו'".

את מכתבו מסיים גפני במילים: "הפרת ההסכם על ידכם תגרום לפריצת כל המסגרות שנבנו בדי עמל ביהדות החרדית ותגרום לכך כי איש לא יאמין לרעהו ח"ו אף בהסכמים חתומים".

שעה קלה לאחר פרסום המכתב של גפני, הגיעה תגובה קצרה מטעמו של סגן השר פרוש. "בערב שבת אחה"צ סדר היום מוקדש לדברים הקשורים לקבלת שבת. ביום ראשון הרב גפני יקבל תשובה", דברי פרוש.

מכתב התגובה

ביום ראשון אכן הגיע מכתבו של סגן השר מאיר פרוש ליו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני.

"קיבלתי את מכתבך מיום כ' אלול תשע"ח 31 אוגוסט 2018 ואתייחס אחת לאחת", פותח פרוש את מכתבו. "בשני הקטעים הראשונים אתה מתייחס להסכם באלעד שנחתם בתשרי תשע"ד וקובע באופן חד צדדי ותמוה שאנחנו הפרנו את ההסכם לקראת הבחירות הקרובות מבלי להוכיח זאת. כפי שציינתי בפניך ובפני הגאון הרב סילמן שליט"א ובפני גורמים נוספים הקשורים לדגל התורה, אין לנו קשר לתסיסה הציבורית הקיימת בעיר אלעד בקרב התושבים מהזרם הליטאי, גם אתה יודע שכל מי שנפגש איתך ועם אחרים בדגל התורה הצהיר שהוא עושה זאת מרצונו ודעתו החופשית ולא התבקש על ידינו לפעול כך. להבנתך עלי להצטער שלישראל פרוש יש אהדה חוצה גבולות ועדות? אני בטוח שהוא זכה בה ביושר. אך אפילו פעם אחת לא שמעת ממני במסגרת כלל הפגישות, השיחות והמכתבים טענה זו. לא פנינו לרבני ועסקני דגל התורה אלא בדבר קיום ההסכם הנ"ל, ולא בגלל שמו הטוב של ראש העיר או טובת העיר, הטיעון היחיד שבה אני דן איתך זה כיבוד ההסכם שנחתם בינינו לפני הבחירות המוניציפאליות בתשע"ד".

"בהמשך מכתבו כותב פרוש: "בקטע השלישי אתה מציין שחיפשת ולא מצאת כל קשר בין ההסכם של אלעד לזו של בית שמש ואף לא רמז לכך. תמוה בעיני דבריך וארענן את זיכרונך קצת. לפני חמש שנים לאחר מו"מ ארוך נפגשנו בחדרך שבמשרדי דגל התורה בבני ברק וחתמנו על 5 מסמכים, 2 עם סעיפים הקשורים לאלעד, 2 עם סעיפים הקשורים לבית שמש ו-1 עם סעיפים הקשורים לביתר. המסמכים כולם נחתמו באותו מקום ובאותו מעמד. מסיבות שלא ראוי לפרטם כאן ועכשיו (אבל בבוררות יפורט), סיכמנו שעל מסמך אחד של בית שמש יופיע תאריך של ז' תשרי ולא ו' תשרי כמו יתר המסמכים, אך אנחנו דרשנו שבראשית המסמך של בית שמש שמופיע ז' תשרי יהיה כתוב שזה בהמשך להסכם מ-ו' תשרי. האמן לי, כשנידרש להוכיח, נעשה זאת – כי בידינו הוכחות נוספות לטענותינו – וגם אתה תאלץ להסכים שמדובר בהסכם אחד ומאוחד! לא לחינם בחרת להפיץ ברבים רק את הסעיפים הקשורים לאלעד ולא את הסעיפים הקשורים לבית שמש. אך על הפיסקה האחרונה בקטע השלישי שבה אתה כותב "עד לרגע זה אין הפרה בהסכם בבית שמש", תלוש מהמציאות וד"ל. ולכן איננו יכולים לקבל את התחייבותך מיום ט"ז אלול (27 באוגוסט) שתכבד בבית שמש את ההסכם ככתבו וכלשונו, כי כבר עכשיו אתה לא יכול ולא מקיים אותו".

"בנוסף", מדגיש פרוש, "כבר בפגישתנו הראשונה במשרדך ביום שני ט"ו אייר (30 אפריל) ואף בפגישה שהתקיימה למחרת בחדרו של הרב מקלב ביחד עם הרב אשר ב-ט"ז אייר (01 מאי) וכן בפגישה הנוספת שהתקיימה בכנסת ביום שלישי כ"ג אייר (08 מאי) ובכל יתר הפגישות והשיחות טענתי שזה אותו הסכם, כך שזה לא טיעון חדש שרק עכשיו נתגלה לך".

את המכתב מסיים פרוש בסיפור מלפני עשור אותו הוא מבקש להזכיר לח"כ גפני: "ר' משה, אזכיר לך סיפור נוסף וקטן, אתה בטח זוכר שלפני כעשור לאחר הבחירות לעיריית ירושלים בתשס"ט, טענת לגבי קדימות לתפקיד סגן ראש העיר עבור נציג דגל התורה, גם אז הצהרת שהצדק איתך, אבל בסיום הליך הבוררות ביננו קבעו הדיינים שהצדק עם אגודת ישראל ולא איתך, ולפנים משורת הדין (בגלל רצף כהונה לטובת הפנסיה של הרב פינדרוס) ביקשו מאיתנו הדיינים לוותר, אין לי ספק שבסיום הליך הבוררות יוכח שהצדק איתנו וכולי תקווה שלא תמצא סיבה נוספת לבקש שינוי דין, לפנים משורת הדין".

עד כאן מכתבו האחרון של פרוש לגפני. נכון לשעות אחה"צ של יום ראשון טרם הגיע מכתב התגובה של ח"כ גפני. כמו בכל סיפור בהמשכים, גם כאן ניתן לומר: המשך יבוא.

השארת תגובה