תקלה טכנית בבר מצוה לבן המקובל

דברי הגרב"ד פוברסקי לבני הישיבה לפני השיעור כללי, הראפר אצל מרן שר התורה הגר"ח, כינוס בני ישיבות בראשות מרן הגר"ח ותקלה טכנית בבר מצוה לבן המקובל

כנס בני הישיבות
כנס בני הישיבות
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

• ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי אמר השבוע בפתח השיעור כללי בישיבה על רקע האירועים האחרונים שכללו אלימות ואשר הפריעו ללימוד התקין בישיבה: "לפני שאתחיל את השיעור אני חייב לדבר כמה מילים, זה לא פשוט, כבר היה הסיפור הזה לפני שנה, נחזור קצת.

"יודעים שהקב"ה ברא את העולם, בשביל מה הוא ברא את העולם? הרי כולנו הנשמות היינו כבר בגן עדן, ומצפים ליום שנשוב לשם, שם הוא הטרקלין וכאן הוא פרוזדור לטרקלין, מדוע לא נישאר כבר לכתחילה בטרקלין.

התשובה לזה מבואר בחז"ל שהקב"ה אומר כשאתם נמצאים בטרקלין אתם מרגישים לחם חסד, אני רוצה שתרגישו שמגיע לכם, ולכן שלח אותנו לכאן לעולם הזה שיהיו לנו ניסיונות, ונתגבר עליהם, וכעת כשנבוא לשם נאמר ריבונו של עולם, תראה! קיימנו את מה שביקשת עברנו ניסיונות והחזקנו.

ומה הם הניסיונות? הקב"ה ברא שטן, שעל ידי זה יהי' בחירה, ולאחר שברא הקב"ה את השטן, בא השטן לפני הקב"ה וטען הטלת עלי תפקיד, הוא נועד לכישלון, כי אתה בידך הכל ולך הכוח לתת לאיש כדרכיו כל מי שיקיים מצוות יזכה לשכר ולהיפך ייענש, אבל אני מה אני אתן להם? אין לי מה למכור. השיב לו הקב"ה אתה צודק! ולכן אני נותן לך כוח, שתוכל לתת כמו שאני נותן, שומעים!

מו"ר הגרא"א דסלר זצ"ל ביאר פעם על השאלה מדוע דרך רשעים צלחה, כולם מתפלאים ישנם רשעים גבירים, עשירים, ואילו בני הישיבות יודעים את מצבם, וביאר בזה כשהקב"ה נותן הוא נותן כמו שהוא מבין, כל אחד כפי הראוי לו ולפי תפקידו ותכליתו בחיים, אבל הוא נתן גם לשטן כוח, ולמי השטן נותן, מי שחוטא יותר ועושה את רצונו מקבל ממנו יותר, וכבר מיושב הקושיה, וזה על ממון, אבל לא רק על ממון זה כך אלא גם על תורה, השטן אומר להם תלמדו ואני אתן לכם גם כן חכמה.

כתוב עושר שמור לבעליו לרעתו, ובסנהדרין קי. אר"ל זהו עושרו של קרח, קורח עשיר מופלג היה, אולם עושרו לא היה מתנת שמים אלא מהשטן, ולכן אלו היו התוצאות…. והדברים מפורשים גם במדרש בפרשת מטות ושם נאמרו הדברים על ג' מתנות חכמה עושר וגבורה, שהם יכולים להיות מתנות שמים, ויכולים גם להיות ממקום אחר… השטן נותן גם חכמה, שיהיו גם שם חכמים.

• הראפר הגר צדק ניסים בלאק זכה להיכנס אל מעונו של מרן שר התורה חיים קנייבסקי. "זו הייתה הזדמנות מדהימה, הלכתי לרבי חיים וביקשתי ממנו עצה מה לעשות. לא מקבלים אותנו לבית ספר בגלל הצבע של הילדים שלי. הם אומרים לי את זה בפירוש, שמעתי לפני זה מכל מיני אנשים שזו תהיה בעיה כי אני כהה עור, אבל אמרתי לה' שאני מחזק אנשים דווקא בזכות צבע העור שלי. הילדים שלי בבית ולא בבית הספר, כי לא היה בית ספר שקיבל אותם.

"ניסינו להכניס את בת ה-10 שלנו לבית ספר שמתאים להשקפה שלנו והם אמרו לנו לא בגלל הצבע שלנו. אתם יכולים לברר עלי עם הרב שלי או אפילו להגיד שזה בגלל המקצוע שלי, אבל לדחות בגלל צבע העור, זה ממש לא. אנחנו לא מספרים לילדים שלנו ובינתיים הם חושבים שאנחנו עוד מחפשים את בית הספר הטוב ביותר בעבורם", סיפר.

• כינוס מיוחד ונרגש של כבוד התורה נערך למאות בני ישיבה ואברכי רשת הכוללים שהוקמה ע"י הגאון רבי אחי שלום כהן, לקראת היא"צ של הרבנית חנה שטינמן ע"ה שעל שמה הוקמו הכוללים.

הישיבה ורשת הכוללים שבהכוונת ובנשיאות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל הוקמו לפני כחמש עשרה שנה, והתרחבו לכל הארץ לפני ארבע שנים, אז נפתחו סניפים גם בבני ברק, קרית ספר ובירושלים, במסגרת הכוללים כבר סיימו האברכים כמה וכמה מסכתות וחלקי שולחן ערוך, ולקראת ימי הדין ויום היא"צ התאספו בני הישיבה והאברכים לכינוס מיוחד, בראשות ראש הישיבה הג"ר אחי שלום כהן והגאון רבי שרגא שטינמן ראש מוסדות אורחות תורה.

האירוע התקיים באולמי וגשל בבני ברק, סביב שולחנות ערוכים לסעודת המצוה, מקהלה של בעלי מנגנים הנעימה את האירוע. פתח את האירוע הגאון רבי ברוך שפירא מרבני ישיבת קול תורה ויו"ר לב לאחים, המלווה את הכולל הוותיק שקיים בישיבת 'רש"י' בירושלים, שסיפר על הקשר המיוחד שהיה לרה"י והכוללים עם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל ועם הוראותיו המיוחדות לישיבה והכולל במשך השנים.

אחריו כובד הרה"ג רבי גדליהו הוניגסברג לשאת דברים, הוא הזכיר את הקשר והעידוד שהיה מעניק מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצ"ל לרשת הכוללים, ו"אין יותר מתאים מימי האלול, לסיים את הש"ס לקראת ימי הדין", הוא סיפר על תקופת מלחמת המפרץ, שמרן זצ"ל הורה לכמה אברכים מחו"ל שבאו ללמוד בארץ שאין להם מה לחשוש ושלא יחזרו, כי זכות התורה העצומה שיש מהאברכים תגין עליהם מכל פגע, וכך אכן אירע, לא נפלה ציפורן מאף יהודי חרדי ב"ה.

התרגשות רבה הייתה עת נכנס לאולם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, שטרח ובא במיוחד כדי להוקיר את אברכי הכוללים העמלים בתורתם מתוך הדחק. בנוכחותו התקיים מעמד הסיום, כשלאחריו כובד הגר"ש שטינמן באמירת הקדיש.

• השבוע התקיימה שמחת הבר מצווה לבנו של רבי פנחס אבוחצירא באולמי 'סופיה' בבאר שבע בהשתתפות רבנים ואישי ציבור רבים, את האירוע הנעימו הקלידן יענקי רובין והזמר זאנוויל וינברג ומשה וינטרוב ומקהלת מלכות. בגלל תקלה טכנית במהלך השמחה קרס החשמל באולם והשמחה המשיכה בשקט לקול החצוצרות בחושך ללא הגברה. ראש ישיבת תפרח הגר"א פילץ נשא דברים למרות החשיכה.

השארת תגובה