'דרך אמונה' סיימו את הש"ס עם הגר"ח קנייבסקי

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מעמד מפואר של סיום הש"ס לרשת הכוללים במוסדות "דרך אמונה" בראשות רבי' אחי שלום כהן בנשיאות מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

מעמד הסיום בהשתתפות מרן שר התורה רשכבה"ג הגר"ח קנייבסקי שליט"א נערך ביום הייארצייט לע"נ בתו של מרן שר התורה הרבנית חנה שטיימן ע"ה אשת חבר לרבי שרגא שטיינמן.

עוד השתתפו במעמד רבי' שרגא שטיינמן, רבי ברוך שפירא מראשי ישיבת קול תורה לצעירים, רבי דוד אפשטיין חתן מרן הגר"ח קנייבסקי, רבנים ואישי ציבור, ומאות אברכי הכולל ובחורי הישיבה.

השארת תגובה