הרבנים חתמו: סליחות גם בשבת

חכמי תוניס בראשות זקן חכמי תוניס, רבי דן מרדכי הכהן, יוצאים בקריאה מיוחדת במכתב לחיזוק מנהג עדתם: "לומר סליחות המיוחדות לשבת"

רבי דן מרדכי הכהן
רבי דן מרדכי הכהן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לרגל ימי הרחמים והסליחות ומנהג הספרדים ועדות המזרח לומר סליחות מתחילת חודש אלול יצאו רבני העדה התוניסאית במכתב חיזוק לבני עדתם בו הם קוראים "להחזיר עטרה ליושנה בעניין אמירת הסליחות המיוחדות שנתקנו לומר בשבת קודש, דברי ריצוי בלא תחנונים"

תחת הכותרת "קריאה קדושה" כותבים רבני העדה התוניסאית: "הננו בזה בקריאה של חיבה לאחינו בני ישראל לחזק ולהחזיר עטרה ליושנה ולחזק בכל בתי הכנסיות את מנהג ישראל קדושים בענין אמירת הסליחות המיוחדות שנתקנו לומר בשבת קודש דברי ריצוי בלא תחנונים – כמבואר בטור סימן תר"ב, שכן מנהגנו מקדמת דנא, ועל כן קוראים אנו בזאת לשוב ולהחזיק במנהג, ומנהג ישראל תורה הוא".

על המכתב חתומים חכמי ורבני עדת תוניס בארץ, הגה"צ רבי דן מרדכי כהן זקן רבני תוניס, וכן: הגאון רבי שלום כהן רב אבן שמואל, הגאון רבי רפאל בנימין כהן רב מושב ברכיה, הגאון רבי אפרים בובליל רב מושב דלתון, הגאון רבי דוד קרעי רב מושב זמרת, הגאון רבי אהרון כהן רב מושב בית הגדי, והגאון רבי יצחק מדאר רב מושב איתן.

השארת תגובה