בחדרה כבר עברו לסוכות

שלושים יום קודם חג סוכות – חדרה: תלמידי ישיבת 'בני יששכר' עמלים על לימוד מסכת סוכה בעיון ובהתמדה גדולה

חבר מועצת חכמי התורה מרן הרב שמעון בעדני מברך את תלמידי הישיבה
חבר מועצת חכמי התורה מרן הרב שמעון בעדני מברך את תלמידי הישיבה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

קול התורה והתמדה הגדולה של תלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה שבנשיאות הגר"י עשורי שליט"א, נשמע היטב ברחבי העיר חדרה וגורם לקידוש שם שמים גדול. 30 בחורים התקבלו בתחילת חודש אלול לשיעור א' בישיבה והצטרפו לעשרות תלמידי הישיבה השוקדים על תלמודם, בהכוונת רבותיהם- בראשות הישיבה עומד הגאון רבי ניסים מסלטון שליט"א מרביץ תורה עשרות בשנים בישיבות ובכוללים- הגאון רבי דב צביאלי שליט"א, אשר ידיו רב לו בניסיונו העשיר כיועץ חינוכי ומצעיד את הישיבה בצורה נפלאה. וזאת, לצד שאר רבני הישיבה המפורסמים אשר הינם מעתיקי השמועה מגדולי ראשי הישיבות שליט"א וזצוק"ל בדור הזה ובדור הקודם.

הרבנים ומגידי השיעורים המשמשים בקודש בישיבה, תלמידי חכמים מובהקים המקדישים את מרצם באמירת שיעורים ברמה גבוהה ובקידום אישי בונה לכל התלמידים מתוך אהבה וחיזוק.

יש לציין, כי תלמידי הישיבה לומדים בימים אלו מסכת סוכה בעיון ובבקיאות, וזאת כחלק מהכנה 30 יום קודם החג- לחג הסוכות הקרב ובא, וזאת לצד הקפדה יתירה והתחזקות לקראת הימים הנוראים הבעל"ט. הורים רבים ציינו בשיחותיהם עם רבני הישיבה, שרואים שינוי משמעותי בקרב ילדיהם שכידוע כל השנה הינם בני עלייה המקפידים על קלה כבחמורה, כעת עוד יותר מכך, הן בתפילות והן בבין אדם לחברו, והכל מבחינת מוסיף והולך.

השארת תגובה