פחות סניפים פחות עובדים – לא פחות עמלות

הטכנולוגיה שמביאה איתה בנקאות אחרת – לא מצליחה להוזיל את השירותים באותו יחס של צמצום העובדים

אילוסטרציה! בנק דיסקונט
אילוסטרציה! בנק דיסקונט
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

הפיקוח על הבנקים הציב כיעד בשנים האחרונות את שיפור יעילותה של מערכת הבנקאות בישראל, בניסיון להתאים אותה לרמה הנהוגה במדינות מפותחות. על פי היעד הזה דרש בנק ישראל מהבנקים לגבש תכנית התייעלות רב־שנתית.

התוצאות ניכרות בשטח מאז שלהי 2016, מערכת הבנקאות עברה בשנים האחרונות צמצום משמעותי של כוח אדם. הפיקוח רואה בשיפור היעילות צעד חיוני להבטחת יכולתם של הבנקים להישאר תחרותיים, רווחיים ויציבים לאורך זמן.

יחד עם זאת, מטרת הפיקוח היא ש"פירות ההתייעלות" יגולגלו לצרכנים במספר דרכים, ביניהן שיפור בחדשנות ובנוחות צריכת השירותים הבנקאיים, חיסכון בעלויות בגין השירותים וחלוקת דיווידנד לבעלי המניות.

בשלב זה נראה כי מה שנשאר ממטרות בנק ישראל זו שורת הדיווידנדים. לקוחות רבים מדווחים על קושי בקבלת שירותים אינטרנטיים, חרדים שאינם מחזיקים באינטרנט ומבוגרים שלא יודעים איך לעשות זאת, כמו כן עלויות השירותים עדיין לא הוזלו כפי שמצופה היה מהבנקים. אם נעמיק בהיגיון שמעולם לא החזיר לנו כסף, נציין כי הציבור מחזיק כ–80% ממניות הבנקים, בין אם באופן ישיר ובין אם דרך קרנות הפנסיה.

תהליכי ההתייעלות מחייבים שינוי בתמהיל העובדים של הבנק והחלפה הדרגתית של העובדים הקיימים בעובדים בעלי מיומנויות וידע טכנולוגי. כך למשל, בתחום התשלומים, אפליקציות מסוגלות להחליף רבות מהפעולות בתחום העברות הכספים והצ'קים שעשו בעבר עובדים.  בנוסף, הצורך ב"טלרים" המתממשקים  עם הלקוחות מצטמצם משמעותית הודות להרחבת הפעולות הבנקאיות שניתן לבצע במכשירים האוטומטיים ולכניסתן של אפליקציות בנקאיות. כתוצאה מכך, בשנתיים האחרונות צומצם כוח האדם במערכת הבנקאות בכ–3,200 משרות.

על הטענה המרכזית כי שירותי הבנקים לא הוזלו כמצופה, משיבים בבנקים כי הגידול במספר העובדים בתחום הטכנולוגי הוא אחד הגורמים לכך שב–2017 חל גידול משמעותי במספר העובדים שהוצאות השכר השנתיות בגינם גבוהות יותר, ונעות בטווח של בין 360 ל–600 אלף שקל, לצד ירידה במספר העובדים ברמות השכר הנמוכות יותר – הטלרים.

תהליכי שינוי שכאלה קשים הן ללקוחות הן לעובדים והן לבנקים,  תהליכי ההתייעלות של הבנקים בטווח המיידי מביאים עימם פגיעה מסוימת בזמינות ובאיכות השירותים הבנקאיים כפי שהלקוחות הורגלו לצרוך אותם, אך יחד עם זאת מבטיחים בפיקוח על הבנקים כי הפיקוח פועל לכך שתהליכי ההתייעלות והשינויים יבוצעו על ידי הבנקים תוך התחשבות בכלל הלקוחות למגזריהם וצרכיהם השונים.

השארת תגובה