מדוע שמח הגר"ח קנייבסקי?

"שנות הבחרות אלו השנים שבהם ניתן לצמוח ולגדול בתורה ויראת שמיים והשפעתם הינה לכל החיים ולכן אסור לבזבז ולאבד אף רגע" אמר מרן שר התורה • ומדוע מרן הגר"ח שמח בימים אלו?

הגר"ח קנייבסקי
הגר"ח קנייבסקי
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

עם פתיחת זמן אלול בישיבות, התבטא מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בפני בני ישיבות, צורבא מרבנן, שהגיעו אל מעונו להתברך, כי "כידוע מראש חודש אלול עד מוצאי יום הכיפורים הם ימי רצון ומסוגלים לתשובה, וכבר תיקנו הגאונים לתקוע בשופר ולכן על כל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו בפרט בלימוד התורה שהוא שקול כנגד כל המצוות".

מרן שר התורה עורר את תלמידי הישיבות ללמוד ולהשקיע גם בעיון וגם בבקיאות ואמר להם כי "שנות הבחרות אלו השנים שבהם ניתן לצמוח ולגדול בתורה ויראת שמיים והשפעתם הינה לכל החיים ולכן אסור לבזבז ולאבד אף רגע".

השבוע התפלל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי את תפילות שחרית בביתו עם המניין המצומצם ובנו הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי תקע בשופר מידי יום אחר התפילה כנהוג בחודש אלול.

רבה של שכונת פרדס כץ בבני ברק הגאון רבי חיים זאיד סיפר השבוע כי הגיע להתפלל שחרית בראש חודש אלול במניין המצומצם אצל מרן שר התורה, ולאחר התפילה כולם ראו שמרן הגר"ח קניבסקי שמח, הרב עזרא פוזן שאל את מרן מדוע הוא שמח ומרן ענה לו "חודש אלול זאל קומן" (חודש אלול הגיע), והכוונה, הסביר הגר"ח זאיד, שחודש אלול אלו ימים מאושרים שאפשר לחטוף מצוות ולהתקרב בהם לקב"ה.

השארת תגובה