כנס ענק ב'יד אליהו': יותר מרבבת ילדים

הגר"י זילברשטיין נשא את המשא המרכזי, הגרי"ש קניבסקי ערך את הסיום ובאמירת ה'הדרן' והקדיש כובד ראש ישיבות 'ארחות תורה' הגר"ש שטיינמן

כנס ילדים
כנס ילדים
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

למעלה מרבבת ילדים, הגיעו ביום שלישי שעבר לאולם האירועים הענק שבתל אביב 'יד אליהו', למעמד סיום המוני ברוב עם על מסכתות המשניות מעשרות ומעשה שני שנלמדו לפי תכנית לימוד מיוחדת של ארגון המשניות הארצי "זכרון חנה".

ארגון המשניות הארצי "זכרון חנה" נוסד לפני כארבע שנים בהוראת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, לאחר פטירת בתו הבכורה הרבנית מרת חנה שטינמן ע"ה, רעיית הגאון רבי שרגא שטינמן, ראש ישיבות 'ארחות תורה'. בארגון הציבו מטרה קדושה להגיע לכל ילד באמצעות תלמוד התורה ולחלק לו משניות מיוחדות, מאוירות על-ידי הצייר הנודע הרב יונתן (יוני) גרשטין, וללמוד את המשניות לפי תכנית קצובה במשך חצי שנה.

בהוראת מרן, על מנת להאהיב את הלימוד על הילדים, מחלקים להם פרסים יקרי ערך, ובסיום הלימוד נערך עבורם מעמד סיום כיאות לכבודה של תורה.

בשנה זו, בעקבות הסתלקות מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל, הכפיל הארגון את פעילותו והגיע ליותר ממאתיים תלמודי תורה ברחבי ארץ ישראל, כדי לקיים את צוואתו, ללמוד משניות לעילוי נשמתו. לאור כך נוצר צורך בעריכת מעמד הסיום באולם האירועים הענק 'יד אליהו' שבתל אביב.

במשך מספר חודשים עמל ועד הפקה מיוחד שהוקם כדי להסדיר את האירוע על הצד היותר טוב. כרטיסי כניסה מיוחדים נשלחו לכל ילדי הארגון, ואכן בסייעתא דשמיא הייתה הצלחה עצומה מעבר למצופה. מערך הסעות מיוחד של למעלה ממאתיים אוטובוסים נשכר כדי להסיע את רבבת הילדים, מצפת שבצפון ועד באר שבע שבדרום.

החל מהשעה ארבע אחה"צ, צבאו אלפי ילדים מכל החוגים והעדות, על שנים עשר שערי האולם הענק, לבושים בבגדי חג לכבודה של תורה. על כל כיסא היה מוכן שי אישי לכל ילד, שקית ובה ספר שיצא במיוחד לכבוד האירוע, 'אלא' ארבע אמות של הלכה, הכולל הנהגות בהלכה של מרן שר התורה, עם מראות קודש בקיום כל מצוה. בנוסף קיבלו הילדים תו זיכוי לקניה של משניות מיוחדות מהוצאת קורן, לכל משתתף באירוע.

פתח והנחה את האירוע המגיד רבי שלמה מילר, שקיבל בברכה את עשרות המנהלי תלמודי התורה ברחבי הארץ, אשר טרחו ובאו במיוחד למעמד האדיר, ואת למעלה מרבבת ילדי ישראל שהגיעו מכל קצות הארץ וכן את ראשי הערים החרדיות, סגניהם ועוזריהם, שהשתתפו במעמד המיוחד.

לאחר מכן הזמין את מנכ"ל הארגון הרה"ג קלמן אתרוג לשאת דברים. "כל האירוע הגדול הזה, כל הטרחה העצומה הזו, נעשתה רק עבורכם, ילדים יקרים, להוקיר את פועלכם ולהראות לכם שאנו מסתכלים על כל אחד מכם כיהלום", אמר הרב אתרוג.

בשירה אדירה של "צדיק כתמר יפרח", קידמו למעלה מרבבת הילדים את בואם של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן וחבר מועצגה"ת ועמו הגאון רבי שרגא שטינמן, ראש ישיבות 'אורחות תורה'.

הגר"י זילברשטיין פנה בהתרגשות לילדים ואמר: "האמת היא שאני רוצה להביא לכל אחד מכם מתנה אישית, אתם מחזיקים את העולם, לכן אתן לכם עצה ששווה יותר מהכל. הגאון המהר"ם שפירא זיע"א, מייסד הדף היומי וראש ישיבת חכמי לובלין, דרש פעם לפני תלמידיו ואמר להם שברצונו למסור להם מתנה לכל החיים, וציטט בפניהם מספר החינוך במעלת ברכת המזון: 'כל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויות לו כל ימיו', ולכן כדאי לכם מאוד להיזהר בזה מאוד ותרוויחו מאוד".

בשלב זה הועלתה מצגת מרגשת על גבי מסכי ענק, ובה נראו בקצרה קורות ארבעת שנות פעילות הארגון החשוב, לאחר מכן הכריז המנחה: "אנו מקבלים בברכה את בואו של מרן רשכבה"ג הגר"ח קניבסקי, שטרח ובא במיוחד ממעונו שבבני ברק, כדי לכבד את אלפי-אלפי הילדים שעמלו ושיננו את המסכתות". במשך רבע שעה עמדו למעלה מרבבת הילדים על רגליהם, בשירה ובהתרגשות עצומה לכבודה של תורה.

לאחר מכן כובד אחיה של הרבנית חנה ע"ה ובנו של מרן, הגאון רבי יצחק שאול, לסיים את המסכת האחרונה שנלמדה. הוא סיים את המשניות האחרונות תוך שהוא מתבל הסבר בדברי המשנה עם ביאור דברי הירושלמי.

הגאון רבי שרגא שטינמן, נתכבד לומר את ה'הדרן' ואת הקדיש, ולאחר מכן הודה לכל המוני הילדים שלמדו משניות לע"נ רעייתו הרבנית ע"ה, ואמר כי המתנה האמיתית היא קניין הנצח שקונה כל ילד על-ידי לימוד הגירסא דינקותא.

לאחר מכן התכבד הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג, רבה של שיכון ה' בני ברק, להביא את ברכת מרן, במעמדו ובנוכחותו, לכל ילדי ישראל שהשתתפו במעמד, וגם לאותם אלפים שמפאת קשיי התחבורה לא הצליחו להשתתף במעמד הגדול, שיצליחו ויתעלו בתורה ויראת שמים.

כלל הדוברים ציינו רבות את עזרתו הרבה של מ"מ ראש עיריית בני ברק, הרב אברהם רובינשטיין, והודו בחום על סיועו הנרחב להצלחת המעמד לכבודה של תורה, יחד עם צוות הלשכה הרב נחמיה שקדי והרב צבי איזן. את האירוע הנעימה מקהלת מלכות המורחבת, עם הזמר אהרן סאמעט.

השארת תגובה