גלריה: חתונת בנו של הרב סורצקין

חתונת בנו של אליעזר סורוצקין מנכ"ל החינוך העצמאי ומנכ"ל לב לאחים, חתנו של הרבישראל מאיר לאו, בשמחה השתתפו חברי מועצת גדולי התורה של "דגל התורה", ראשי הישבות ופוליטיקאים

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
השארת תגובה