נתניהו לעם האיטלקי לאחר קריסת הגשר: "ליבנו יוצא למשפחות"

‏נתניהו לעם האיטלקי לאחר קריסת הגשר: "ליבנו יוצא למשפחות המתאבלות על אובדן יקיריהן"