חתונת בת חבר מועצת העיר בית שמש ישעיה ארנרייך

הערב באולמי כינור דוד בבית שמש: חתונת בת חבר מועצת העיר ישעיה ארנרייך.

השארת תגובה