סקר מינה צמח במקרה של סיבוב שני בירושלים: אלקין 42% דייטש 31%.

עוד מסקר מנו גבע ומינה צמח על ירושלים: במקרה של סיבוב שני, אלקין 42% דייטש 31%.

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט