סקר מינה צמח: רון חולדאי פותח פער עצום מול כולם עם 45%

סקר מינה צמח: רון חולדאי פותח פער עצום מול כולם עם 45%, חה"כ סתיו שפיר 14%. זמיר 10%. אלנתן 7% והראל 7%.

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט