יוסי דייטש מקום ראשון לפי סקר צמח על הבחירות בירושלים

סקר מנו גבע ומינה צמח על הבחירות בירושלים:
דייטש 23%
ברקוביץ 22%
אלקין 21%
ליאון 11%
עזריה 6%
אפשטיין 3%
סלמן 1%

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט