בני ברק: מזגן לכל מאבטח

למעלה מ-100 מאבטחים השתתפו בכינוס הערכות מטעם האגף לשירותי חירום וביטחון של עיריית בני ברק, בשיתוף אגף החינוך העירוני

כנס מאבטחים בבני ברק
כנס מאבטחים בבני ברק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

למעלה מ-100 מאבטחים במוסדות חינוך השתתפו בכינוס הערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה שהתקיים מטעם האגף לשירותי חירום וביטחון בעיריית בני ברק, שבהנהלת מר חיים נוגלבלט, יו"ר ארגון הקב"טים הארצי, וכחלק משיתוף הפעולה המקצועי ההדוק עם אגף החינוך של העירייה.

הכנס הינו חלק מתכנית העבודה השנתית, הכוללת רכש, ציוד ואמצעי מיגון למוסדות החינוך, וכן קיום כנסים למאבטחים ורכזי הביטחון. בכנס שהתקיים במרכז הפדגוגי, השתתפו מאבטחים מכל החברות המשתתפות באבטחת מוסדות החינוך בעיר, נציגי משטרת מרחב דן, נציגי משרד החינוך ומפקחי חברות האבטחה, הכוללות את חברת שנ"ל, צוות 3, רשת ביטחון והתאמה.

המשתתפים שמעו סקירות מנציגי משטרת ישראל על תרחישים שיש להעירך לקראתם, וכמו"כ נסקרו אמצעי חבלה ואמצעים אחרים היכולים להוות סכנה למוסד החינוכי.

פקד רן לביא, קצין מוסדות חינוך במרחב עמד בדבריו על הסיכונים האפשריים, על הצורך במוכנות המאבטחים, והנחיות לאבטחה, כפי שהועברו מחטיבת האבטחה במשטרת ישראל.  ק. המוס"ח שיבח את עבודת המאבטחים שהינה עבודה קשה וסיזיפית, ועמד על תפקיד המאבטח במוסד החינוכי ואופן התנהגותו ואחריותו בעבודה היום-יומית.

מר יוסי עמירה, הממונה במשרד החינוך על תחום הביטחון בכל המוסדות בארץ, עמד על שיתוף פעולה יעיל והדוק  עם עיריית בני ברק ואת סטטוס האבטחה במוסדות. הוא גם סקר את המאמץ שנעשה ע"י המשטרה ומשרד החינוך למצוא פיתרון לבעיה הארצית של חוסר המאבטחים עד היום, וציין את סיוע משרד החינוך להגברת האבטחה במוסדות החינוך ואת התקציב שמועבר לעיריות לרכש ולהקמת מרכיבי הביטחון במוסדות החינוך.

רו"ח שמואל בן טובים, נציג החברה למשק וכלכלה ביחידה לאכיפת זכיות העובדים, סקר את תנאי העסקתם בעבודה של המאבטחים ברמה בארצית, ועמד על נושאים כשכר המאבטחים, תנאי עבודה נלווים, שעות עבודה, חופשות והבראה, וציין שחל שיפור ניכר בתנאי העסקה בשנים האחרונות.

הקב"טים עופר קורין ואמיר ברוכי מהעירייה עמדו בדבריהם על סדר העבודה של המאבטחים במוסד החינוכי, הנחיות לביצוע במהלך היום, אופן הדיווח במערכת GO2OK של המאבטח והוראות ביטחון כלליות.

מר יונה יצחק, מנהל מח' הביטחון באגף העירוני לשירותי חירום סקר את הפעילות שנעשתה בסיוע ישיר של העירייה למען רווחת ותנאי המאבטח, ציין שהותקנו, באישור תקציבי של הרב חנוך זייברט, ראש העיר, למעלה מ- 100 מזגנים בביתני המאבטחים, הותקנו מערכות טכנולוגיות וזמזמי פתיחת שערים, בחלק מהמוסדות, וכמו"כ הותקנו מצלמות לאבטחה על ידי העירייה במוסדות רבים עם תכנית לתוספת מצלמות במוסדות נוספים. הוא הביע את תודתו למאבטחים הפועלים בעיר, בכל תנאי מזג אויר, והביע את שמחתו על השתתפות רוב המאבטחים בכנס.

השארת תגובה