תעודת הוקרה לעיריית ב"ב

הצוות הבכיר לבטיחות במשרד החינוך בחר להעניק תעודת הוקרה לתחום הבטיחות בעיריית בני ברק מתוך מאות עיריות ומועצות מקומיות ואזוריות ברחבי הארץ על רמת בטיחות גבוהה במוסדות חינוך

תעודת הוקרה לעיריית בני ברק
תעודת הוקרה לעיריית בני ברק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

תעודת הוקרה ייחודית ניתנה לעיריית בני ברק על טיפול מקצועי, יסודי, מסור ואיכותי המתבטא ברמת בטיחות גבוהה במוסדות חינוך בעיר, הוגשה בטכס רב-משתתפים שהתקיים באולם הישיבות של מועצת העירייה, בראשותו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר; ובהשתתפות הרב אליהו דדון והרב מנחם שפירא, סגני רה"ע; רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה; הרב יהונתן ספרא, מנהל אגף החינוך, נציגים בכירים ממשרד החינוך וצוות עירוני מאגף החינוך.

לפני ימים אחדים פנו ממשרד החינוך למנהל אגף החינוך בעיריית בני ברק וביקשו לעדכן אותו, כי מבלי שאיש בעירייה ביקש לקבל תעודה כלשהיא על רמתו ואיכותו הגבוהה של תחום הבטיחות, הרי שהצוות הבכיר במשרד החינוך, הממונה על נושאי הבטיחות במוסדות החינוך ברחבי הארץ, חפץ להביע את הוקרתו על העבודה המסורה והמעולה של העוסקים בתחום זה בעיריית בני ברק, שיכולה להוות דוגמא ומופת לעיריות אחרות.

הרב חנוך זייברט, ראש העיר עמד בדבריו בטקס על ההתקדמות המרשימה בתחומי הבטיחות במוסדות החינוך בעיר, וזאת למרות תנאים, שלא אחת מקשים על ביצוע העבודות, אך עם כל זאת בוצעו עבודות בהיקפים נרחבים ביותר ובאיכות גבוהה ביותר ע"י אגפי החינוך והתשתיות של העירייה, כאשר באגף החינוך עוסק בתחום זה צוות מקצועי וקטן, ובהם הרב יהודה לוי, המשנה למנהל אגף החינוך; הרב שמואל דדון, סגן מנהל האגף וממונה על תחום הרישוי באגף; אינג' שמואל כהן צדק, סגן מנהל האגף ומנהל מח' תחזוקה בו והנדסאי אלעד לביא, מנהל בטיחות מוסדות החינוך בעירייה.

הרב אליהו דדון, סגן רה"ע וראש אגף החינוך שיבח את שיתוף הפעולה ההדוק והפורה של העירייה עם האחראים במשרד החינוך על תחומי הרישוי והבטיחות, שהוכיח את ההתקדמות וההתייעלות של הצוותים, הרואים בשדרוג תחומים אלו אתגר רב- חשיבות ורב-חיוניות, והתוצאות הברוכות הן ההוכחה למאמצים ולאמצעים שהושקעו לקידומו.

הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע הדגיש בדבריו, כי למרות הדרישות הרבות והחדשות, לעומת העבר, להגברת הבטיחות במישורים שונים במוסדות החינוך, הרי שלא זו בלבד שהן לא גרמו לירידה בהספקים, אלא אף לעליה בביצועים, והראיה לכך הינה הבעת הוקרת משרד החינוך.

על תעודת ההוקרה, שניתנה למר אלעד לביא, מנהל הבטיחות בעירייה, חתמו מר רותם זהבי, מנהל אגף בכיר לבטיחות ולביטחון במשרד החינוך; מר טל דנינו, מנהל רישוי, אכיפה ובקרה במשרד; מר רמי יצחק, בקר משרד החינוך ומר דניאל ירמיהו, מנהל תחום בטיחות וביטחון במגזר החרדי, שגם סקר את הסיבות הרבות שהביאו את הצוות הבכיר לבטיחות במשרד החינוך להגיש את תעודת ההוקרה לתחום הבטיחות בעיריית בני ברק מתוך מאות עיריות ומועצות מקומיות ואזוריות ברחבי הארץ.

השארת תגובה