שני הפועלים ההרוגים כתוצאה מנפילה מגובה בראש העין הם תושבי רמאללה

‏שני הפועלים ההרוגים כתוצאה מנפילה מגובה בראש העין הם תושבי רמאללה. מנהל העבודה, הקבלן ומנהל הבטיחות עוכבו לחקירה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט