בגדי שבת וזיקוקין: סיום הש"ס על ה'לידו'

כי הוא על ימים יסדה' • שמי טבריה הוארו לכבודה של תורה – מעמד כביר וייחודי לגומרה של תורה – "סיום הש"ס" בישיבת 'נועם אלימלך' על ימה של טבריה

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מעמד מרגש ורב רושם בהשתתפות תלמידי רבני וידידי ישיבת 'נועם אלימלך' נערך בעיר טבריה על מימי הכינרת לרגל השמחה העצומה עם סיום הש"ס בבלי שנלמד בעמל וביגיעה ע"י תלמידי הישיבה.

קדמו למעמד שנה וחצי רצופות של התמדה ושקידה בתורה בישיבה, כאשר מידי יום תמידין  כסדרם, בסדר מיוחד שהוקדש למטרה הנשגבה של סיום הש"ס.  הבחורים נוטלים על עצמם את המשימה הלא קלה לסיים דפים ומסכתות ובכח הרבים להגיע ליעד המיוחל – סיום הש"ס. יקשה לתאר את אווירת אהבת התורה שנוצרה בישיבה כתוצאה מהלימוד המשותף של כלל הבחורים, כשכל סיום של מסכת מנוצל למעמד כבוד התורה והחשקתה.

ואכן לקראת סיום זמן קיץ תשע"ח זכו תלמידי ורבני ישיבת נועם אלימלך לברך על גומרה של תורה ולשמוח בשמחתה, כאשר הבחורים סיימו את הש"ס כולו מרישא עד גמירא. כחודש לפני קיום המעמד התכנסה הוועדה המכינה לראשונה, ומאז ועד לקיומו לא נחו המארגנים ע"מ שיצא תחת ידם מעמד הנותן כבוד ויקר לתלמידים היקרים שהגו ועמלו בעמל התורה, וזנחו את הבלי העולם לטובת חיי נצח.

מסביב לשולחנות ערוכים בטוב טעם וברוב פאר כראוי לסעודת מצווה, על ספינה מיוחדת שנשכרה לצורך המעמד, ישבו זה לצד זה אורחים, רבנים, תלמידי ורבני הישיבה, כשפני כולם מאירים באור יקרות, ואין אור אלא תורה.

את המעמד פתח והנחה הרב אהרן הרשטיין מרמ"י הישיבה ושאף עמד מאחורי המפעל העצום של סיום הש"ס, בראשית דבריו הביע בשם כולם שבח והודאה לקב"ה שהחיינו וקיימנו ונתן את הכח לכולם להגיע לרגע הנדיר והמיוחד הזה, בהמשך הדגיש את ההתרגשות העמוקה שליוותה את התלמידים וצוות הישיבה בימים שקדמו ליו"ט ולחג הגדול של סיום הש"ס, ביטוי לעמל הרב שהושקע ע"י כל אחד ואחד מהתלמידים במשך שנה וחצי רצופות.

אחריו נשא משא מיוחד מי שעומד מאחורי המפעל העצום 'נועם אלימלך' במסירות נפש עילאית המייסד וראש הישיבה רבי משה בוקשפן, בדבריו ציין את מהות הישיבה שדווקא בדור זה אשר הרוחות הזרות והתאוות הרעות פעמים שנראה כי הם מאיימות להטביע את ספינת עולם התורה, רואים את מסירות נפשם של הבחורים להיאחז בדף של הספינה – בתורה הקדושה, ואיתה להילחם באומץ לב ביצה"ר, וב"ה שזכינו בישיבתינו להגיע לרגע כזה מרומם של סיום כל הש"ס.

כאשר הגיע זמן הסיום התקבצו כל הנוכחים לשבת אחים גם יחד בניגוני הכנה מעוררי לב ונפש יחד עם בעל המנגן ר' אברהם מושקוביץ ששורר בקול נעים ומלא רגש יחד עם הבחורים והאורחים,  כאשר ניתן האות ניגש הרב מרדכי פריד מרמ"י הישיבה שנטל על עצמו את המסכתא האחרונה בש"ס, לסיים את הש"ס, לפני כן עורר את התלמידים והדגיש בפניהם את החשיבות העצומה שרואים בעליונים במסירות הנפש של הבחורים לעמול ולשקוד על דלתות התורה, ובטוח שהקב"ה ימלא את שכרם משלם.

מיד לאחר סיום הקדיש פרצה קריאת המזל טוב מפי הנוכחים, ושירה אדירה של אשריכם תלמידי חכמים בקעה רקיעים,  ובמקביל באותם רגעים החלו להישלח לשמי הכינרת זיקוקין די נור – שלהבות של אש התורה שהאירו את שמי טבריה באור התורה אור יקרות של עמל ויגיעה. השמחה על הספינה מרקיעה שחקים, כאשר יד אל יד מתחברים וריקוד של חדוות התורה יחד עם כל ההתרגשות שכעת יוצאת החוצה ונראית היטב על פני כולם.

בהמשך הסעודה נשא היועץ החינוכי של הישיבה  רבי שמעון שנייבלג משא חינוכי שזור היטב  בדברי הגמרא הפותחים ומסיימים את הש"ס, בדבריו עמד על הנאמר 'אל תקרי הליכות אלא הלכות', שהקב"ה לא מתבונן על ההליכות, על ההתמודדויות והנפילות, אלא דווקא על ההלכות שהאדם מתאמץ ללמוד ולקיים למרות הקושי והמאמץ.

את המעמד נעל אורח הכבוד הרב אשר יחיאל קסל רב כפר הנוער זוהרים, שבדבריו הפליא לשבח את תלמידי הישיבה על אשר הגדילו לעשות בהתמדתם בלימוד התוה"ק, ואמר לימוד זה יעמוד לכם גם להמשך החיים וגם לעוה"ב, ואין ספק שהקב"ה וכל פמליא של מעלה מתמלאים היום בקורת רוח מיוחדת לראותכם בנים חביבים של הקב"ה ביום שמחתכם.

את האירוע מימן אנשיל וייס מחברת וייסטק, בחסות חברות סייפטק ונטספק.

בסיום המעמד מסר המנחה תודות מיוחדות לרבנים מארגני המעמד ובראשם ר' אהרן בוקשפן ואיתו המזכיר ישראל רוזנבוים, שלא חסכו כל מאמץ לכבוד התורה ולומדיה, בחיתום המעמד נערך קומזיץ מיוחד מלא בשירי רגש והתעוררות עד לתוך הלילה, כשכל המסובים לא מפסיקים לשמוח בשמחת התורה.

 

השארת תגובה