מקור בחמאס ל"אל-וטניה": "ההסכם ייכנס לתוקפו בחצות"

‏מקור בחמאס ל"אל-וטניה": "ההסכם ייכנס לתוקפו בחצות. חמאס תשמור לעצמה את הזכות להגיב במקרה של הפרת ההסכם" ‎

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח