לפי תיעוד פלסטיני מתקיפת הבניין בעזה, שבעה אנשים נפגעו בתקיפה

לפי תיעוד פלסטיני מתקיפת הבניין בעזה, שבעה אנשים נפגעו בתקיפה