הסתיימה הערכת המצב של ראש הממשלה, ושר הביטחון

הסתיימה הערכת המצב של ראש הממשלה, שר הביטחון וראשי מערכת הביטחון ‎