לפיד לנתניהו: קודם כל כנס בהם

‏יאיר לפיד ברדיו צפון בתוכנית מה בשטח עם ספאא פרחאת, לראש הממשלה שמכנס ישיבת חירום עכשיו: לגבי ההסלמה בדרום : "קודם כל כנס בהם בכל הכוח, מפני שאחרת אין הרתעה ישראלית, ואז אגב הצפון הוא יהיה השני שירגיש את זה וירו גם על הצפון"

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך