מאי אוסי, הדוברת של יו"ר מפלגת העבודה, התפטרה מתפקידה נוכח החשדות נגדה שזייפה מסמך בטחוני

‏מאי אוסי, הדוברת של יו"ר מפלגת העבודה, התפטרה מתפקידה נוכח החשדות נגדה שזייפה מסמך בטחוני. זאת כדי לאפשר לה לשהות בשיעורי נהיגה מונעת עם הנייד שלה איתה ולא להשאיר את המכשיר מחוץ לכיתה

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך