מאמש: 180 שיגורים מהרצועה

‏מאמש: 180 שיגורים מהרצועה, 150 תקיפות בעזה. ליברמן: "נעשה את מה שצריך"

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך