הפלסטינים מדווחים על פגיעה במשאבת מים בבית לאהיא

‏הפלסטינים מדווחים על פגיעה במשאבת מים בבית לאהיא בתקיפות צה"ל

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך