אושר תקציב להקמת מוזיאון המייסדים

משרד התרבות החליט לעזור ולתקצב את הקמת מוזיאון מייסדי העיר בלב המרכז המסחרי בעיר הוותיקה, בבניין ששימש את הרשות המקומית בימים שבית שמש הייתה מועצה מקומית • החלטה זו היא תוצאה של שיתוף הפעולה בין ראש העיר לסיעת 'הליכוד' המקומית

משה אבוטבול
משה אבוטבול
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

"אני שמח להודיעכם כי ועדת ההיגוי של פרויקט בתי המייסדים בעיירות הפיתוח, מצאה את המיזם שהצעתם במענה לקול הקורא מים 17.11.2017 כראוי למימון, והחליטה לפעול להקמתו וזאת בהשקעה תקציבית של המשרד שלא תעלה על 4 מיליון ש"ח במסגרת תכנית הרב שנתית", כך כתב מנכ"ל משרד התרבות ישי שרעבי במכתב לראש עיריית בית שמש משה אבוטבול.

מדובר בפרויקט מיוחד ביותר לכבודם של מייסדי העיר, אותו מובילים ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול, יחד עם נציגי סיעת הליכוד בבית שמש, יו"ר הסיעה שלום אדרי, סגן ראש העיר משה שטרית והממונה על מחלקת הקליטה הגב' סטלה וולטר.

במסגרת הפרויקט, יוקם מוזיאון המייסדים בבניין ששימש עד לאחרונה כבית המשפט בבית שמש, בלב המרכז המסחרי של העיר הוותיקה, בניין ששימש בעבר גם את הרשות המקומית בימים שבית שמש הייתה מועצה מקומית. הבניין ההיסטורי יהפוך למוזיאון לכבודם של מייסדי העיר ויספר את סיפור מסירות נפשם של ראשוני העיר שהפכו את השממה לעיר ואם בישראל.

למען הקמתו של מוזיאון המייסדים, חברו להם ראש העיר משה אבוטבול יחד עם נציגי סיעת הליכוד, והקימו ועדת היגוי שתלווה את הפרויקט החשוב, התוכניות כבר החלו להירקם ובמשרד התרבות שקיבלו את התוכניות הראשוניות בירכו על היוזמה, והחליטו להקצות ארבעה מיליוני שקלים למען הקמת הפרויקט שבית שמש לא הכירה כדוגמתו.
במכתבו לראש העיר כתב מנכ"ל משרד התרבות, כי "המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, המשמשת כגוף המקצועי מטעם המשרד, תפעל למימוש החלטה זו. קבלת מלוא המימון תתאפשר בכפוף להתקשרות עם המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, לביצוע המיזם ולתפעולו על פי תנאי הקול הקורא ומותנה בזמינות תקציבית ומחתימת מורשי החתימה של הצדדים".

מנכ"ל המשרד גם מדווח במכתבו לראש העיר, כי "בימים הקרובים תיצור אתכם קשר המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, על מנת לגבש תוכנית עבודה ולהתחיל בהנעת המיזם".
בתגובה להחלטת משרד התרבות, הודה ראש העיר משה אבוטבול למשרד התרבות ולשרת התרבות הגב' מירי רגב, למנכ"ל המשרד ישי שרעבי, ליו"ר סיעת הליכוד בבית שמש שלום אדרי ולסגן ראש העיר מטעם הליכוד משה שטרית, שעבדו במשותף לקדם את המיזם החשוב. כמו כן הוסיף ואמר כי "בית שמש חבה רבות למייסדי העיר שהלכו בארץ לא זרועה והקימו עיר לתפארת באמצע הישימון בתנאים לא תנאים, אך מתוך אהבת ארץ ישראל אמיתית, ועתה יש לנו הזדמנות להוקיר את פועלם".

"בית שמש הופכת בשנים האחרונות להיות אחת הערים הגדולות בישראל, תוך מספר שנים בית שמש תגיע לרבע מיליון תושבים ותהיה אחת מחמשת הערים הגדולות בישראל, אבל דווקא בעת שרואים את ההתפתחות המואצת של העיר, צריכים יותר לזכור ולהוקיר את אלו ש'זרעו בדמעה', את הראשונים שייצקו את היסודות לעיר בימים קשים של עוני ומחסור ולכן עיריית בית שמש מובילה את הקמת המוזיאון המכובד והחשוב הזה לכבודם של מייסדי העיר, שדרכו ילמדו בני הדור החדש על מסירותו של דור הראשונים להקמת העיר", אומר אבוטבול.

השארת תגובה