טרה החליטה לעלות מחירים

'ידיעות': אחרי תנובה – גם טרה החליטה לעלות מחירים בעקבות הזינוק של מעל 10% במחיר החלב. עליית המחירים עד 3.4%.

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך