הקבינט המדיני ביטחוני יתכנס ב- 16.00 ב

‏הקבינט המדיני ביטחוני יתכנס ב- 16.00 בקריה בתל אביב בשל ההסלמה בדרום.

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך