ינון מגל: הציעו לי לרוץ לראשות העיר ת"א

ינון מגל: הציעו לי לרוץ לראשות העיר ת"א. אין סיכוי למישהו מהימין, חולדאי ינצח.