עושים סדר: מהו חוק הלאום?

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: מה זה בעצם חוק הלאום שכולם מדברים עליו?

תשובה: חוק הלאום הוא חוק יסוד חדש שנחקק בישראל – שמטרתו לעגן את "הערכים היהודיים" של מדינת ישראל במעמד משפטי מחייב. מקדמיו טוענים שהוא לאזן את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הנותן משקל יתר למדינת ישראל כמדינה דמוקרטית על חשבון היותה מדינה יהודית ועל כן חוק הלאום אמור לתקן זאת ולשים את הערך יהודי לפני הערך דמוקרטי בישראל.

חוק היסוד קובע עוד כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה זכותו הטבעית להגדרה עצמית, זכות שבמדינת ישראל היא ייחודית לעם היהודי. החוק מעגן בחוק יסוד את מעמדם של סמל, דגל והמנון המדינה, לוח השנה העברי, חגי ישראל והשפה העברית כשפת המדינה. כמו כן קובע החוק שהמדינה תעודד התיישבות יהודית, שירושלים השלמה היא בירת ישראל וכי הערבית לא תהיה עוד שפה רשמית במדינת ישראל אלא רק שפה במעמד מיוחד.

שאלה: פניתי לעו"ד בשביל להגיש תביעה בסכום של עשרות אלפי שקלים, ומאחר ושכר טרחת עורכי הדין שנדרשתי לשלם היה גבוה יחסית ביחס לתביעה, נאמר לי שאוכל לזכות בהחזר שכר הטרחה ובהוצאות משפט אם תתקבל תביעתי, איך בית המשפט קובע את סכום הוצאות המשפט ושכר הטרחה?

תשובה: דבר ראשון רצוי לשים לב לכך, שבמרבית התיקים המשפטיים לא נפסקות הוצאות משפט והחזר שכר טרחה למי מהצדדים, ומוטב לבחון את הנתונים הסטטיסטיים בנושא, ולא לנסות להיצמד ל'חוק היבש'. בתי המשפט גם נוהגים במקרים רבים גם לפסוק הוצאות ותשלומי שכר טרחה נמוכים מאשר הוציאו הצדדים בפועל, ומנגד, וגם מקרים כאלו קורים, בית המשפט גם מטיל לעיתים הוצאות משפט ושכר טרחה בסכומים גבוהים יחסית, למשל אם דרך ניהול המשפט על ידי צד, הייתה מסרבלת או באה להקשות במקום שלא היה נכון לעשות זאת.

שאלה: מה בעצם אומר חוק האזנות סתר? האם ומתי מותר לי להקליט שיחה שאני מבצע בטלפון שלי?

תשובה: בהתאם לחוק המחייב בישראל נכון למועד כתיבת שורות אלו, הרי שמותר להקליט שיחה בתנאי שלפחות אחד הדוברים בשיחה מודע להקלטה. אם אתה מדבר בטלפון שלך מותר לך להקליט את השיחה וההקלטה תהיה גם מותרת להצגה בבית המשפט. לפי חוק ההאזנות סתר אסור להקליט שיחה אם המקליט אינו אחד ממשתתפי השיחה. ייאמר שקיימת בימים אלו יוזמת חקיקה חדשה, המנסה לשנות את החוק כך שיהיה אסור להקליט שיחה אלא אם כן כל המשתתפים בה ידעו אודות ההקלטה.

הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

 

השארת תגובה