חברת החשמל מדווחת הבוקר על כניסתה של סלקום כשותף אסטרטגי

‏חברת החשמל מדווחת הבוקר על כניסתה של סלקום כשותף אסטרטגי למיזם הסיבים האופטיים IBC. מזכר הבנות נחתם בין הצדדים, על פיו סלקום תזרים 100 מיליון ש"ח למיזם ותחזיק ב-70% מהון המניות, וחברת החשמל תחזיק ב-30% ‎