‎נתניהו לא יגיע לדיון המיוחד בכנסת שיעסוק בחוק הלאום

‏ראש הממשלה ‎נתניהו לא יגיע לדיון המיוחד בכנסת שיעסוק בחוק הלאום (זאב קם)