אלול בפתח: שיפוצים, מינויים והיערכות בישיבות

נערכים לזמן אלול בישיבות: ביקוש עצום למסכתות קידושין וכתובות, שיפוצים ובניית קמפוסים בישיבות, מינויים חדשים, מיזוג בפנימיות הישיבות בירושלים, הבחורים שלא יחזרו לחברון, והתור ל'דיבור בלימוד' בתפרח • אני לדודי ודודי לי

פתיחת הזמן בפוניבז' (4)
פתיחת הזמן בפוניבז' (4)

ייחודו של "זמן אלול" נעוץ בכך שהוא מוקדש לעשיית תשובה, ולעבודה רוחנית מיוחדת לקראת בואם של הימים הנוראים. הדבר מתבטא באופנים שונים: לעיתים בהתארכות סדר מוסר, ולימוד ספרים אחרים במקום ספרי המוסר השגרתיים, כדוגמת שערי תשובה של רבנו יונה, ריבוי שיחות מוסר מצד המשגיח והתחזקות של התלמידים בינם לבין עצמם. יש שנוהגים לא לצאת מהישיבה לאורך כל הזמן, כדי להימנע מהשפעות העולם שבחוץ, ולמעט באכילה, שינה וביטול תורה. תענית דיבור נפוצה אף היא בחודש אלול.

יצאנו למסע אחר ההכנות בעולם הישיבות לחודש אלול שעל בואו כבר הכריזו בבתי הכנסת בשבת האחרונה פרש עקב.

ההכנות לחודש אלול כבר החלו בסוף זמן הקיץ, אין בחור ישיבה שיוצא לבין הזמנים מבלי שמפת החברותות שלו לזמן אלול מסודרת, אפילו הבחורים שעולים לישיבות גדולות כבר יצרו קשר עם החברים העתידיים שלהם כדי לקבוע חברותא.

בחנויות הספרים יודעים לספר כי המסכתות "קידושין" ו"כתובות" הן המסכתות המבוקשות ביותר בימים אלו, בני ישיבות רוכשים את הגמרות מוקדם יחסית כדי להספיק לכרוך אותם כנהוג, הבחורים יעדיפו לרוב את הגמרות שלהם דווקא מהוצאת "עוז והדר" שחידשו את המלאי בחנויות בימים אלו.

בישיבת פוניבז' דווקא זמן אלול לא נפתח במעמד פתיחה הנהוג בהיכל הישיבה בתחילת זמן קיץ וחורף, משום שזמן אלול הוא בסך הכל 'המשך' לזמן הקיץ. זמן אלול בישיבת פוניבז' מתוח מאוד בשל הגעת מאות תלמידים חדשים ללמוד בגבעה המפורסמת, כך שהצפיפות יוצרת מתח פנימי משמעותי. בנוסף, בישיבה נערכים בזמן האלול לתפילות הימים הנוראים – פרויקט לוגיסטי כבד משקל.

גם בישיבה הדרומית המתח בשיאו בזמן אלול, במשך כל השנה מתנהלות רשימות בישיבת תושיה בתפרח לצורך "דיבור בלימוד" עם ראש הישיבה בדרך מהישיבה לביתו שבמושב, התור מתנהל בקפדנות רבה ועל פי רשימה המתפרסמת בפומבי. גם בלילות שבת אחרי תפילת מעריב כ-20 בחורים מוותרים על הקידוש המיידי בחדר האוכל ומלווים את ראש הישיבה בדרכו, אפילו בליל ראש השנה מלווים את הגר"א פילץ לביתו לפי הרשימה. בזמן אלול הביקוש הוא כפול והלחץ להשיג דקות של דיבור בלימוד עם ראש הישיבה גובר.

בישיבת חברון בגבעת מרדכי מתחילים את זמן הקיץ בצל "המרד" שהסתיים ימים ספורים לפני תום זמן הקיץ. חלק מבחורי וועד ב' בישיבה נאלצו לעבור לישיבה אחרת. הורי התלמידים קיבלו מכתב מראשי הישיבה עליו חתם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ובו הכללים החדשים. הישיבה עוברת תהליך בשנים האחרונות בהובלת הגר"ד כהן לשמירה על הכללים הנהוגים בשאר הישיבות, כמו האיסור על הנפקת רישיון נהיגה ועוד.

בישיבת "בית מדרש עליון" שבראשות הגר"י אונגרישר מתקדמים בהשלמת הבניין המפואר ברחוב עוזיאל בבני ברק. בסוף זמן קיץ יצא ראש הישיבה לפנמה כדי להשיג תקציב להשלמת הבניין החדש, ל"קו עיתונות" נודע כי אחד הנגידים שהודיע שיתרום סכום גדול לישיבה דחה בינתיים את תרומתו לזמן לא ידוע, מה שמצריך גיוס כספים ממקור אחר. למרות זאת ניתן ללמוד על התקדמות הבנייה מהעובדה שהמנוף הגדול שהפך לסמל לעוברים בכביש גהה, עזב בימים אלו את מתחם הקמפוס החדש לטובת התחלת העבודות בתוך השלד של הבניין המפואר.

גם ישיבת נתיבות החכמה בראשות הגרד"ק וולפסון ממתינה לסיום בניית בית המדרש החדש שיכיל 750 מקומות בשכונת בית וגן בירושלים.

בישיבת אור אלחנן בירושלים השיגו תקציב לבניית קומת פנימייה נוספת, והעבודות יחלו בקרוב.

גם ישיבת בית מאיר בבני ברק בראשות הגר"צ רוטברג נמצאת בעיצומו של הליך בניית קמפוס גדול עבור חדרי פנימיה, חדרי שיעורים ואוצר הספרים. ובמקביל גם בניית חדר האוכל בצמוד לת"ת תורת אמת. השנה התקבלו למעלה משישים תלמידים ל"בית מאיר" עם כניסתו של הרה"ג אברהם פראגר לכהן כר"מ בישיבה הקטנה ואחראי רוחני על הרישום לישיבה הגדולה.

בישיבת "גאון יעקב" בראשות הגר"ז ברלין צפויים להיכנס בזמן האלול להיכל הישיבה החדש "היכל רבי אהרון לייב", שהוקם לעילוי נשמת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

למרות מזג האוויר היחסית נח בירושלים, נראה שגם בישיבות בעיר הקודש החלו להתחדש במזגנים בפנימיות. ישיבת דרך חכמה סילבר התקינה מיזוג בפנימיות לקראת זמן אלול. יצוין כי בישיבת "בית מדרש עליון" בבני ברק, הבחורים הם שמשלמים את עלות המזגן והחשמל בחדרי הפנימיה.

בישיבת "עטרת ישראל" בראשות חבר 'מועצת גדולי התורה' הגרב"מ אזרחי ממתינים למעבר הצפוי בשנה הקרובה למודיעין עילית, עד אז הישיבה תמשיך במבנה השכור והצפוף בבית וגן. יצוין כי מסעו השנתי של הגרב"מ שהפך למסע קבוע בשנים האחרונות לפני חודש אלול לקברי הצדיקים בחו"ל – התבטל השנה ברגע האחרון.

לישיבת קול תורה מונה 'משיב' חדש, הרה"ג יוסף קונשטט, בנו של הגאון רבי אהרן קונשטט ונכדו של ראש הישיבה הגרא"מ קונשטט זצ"ל.

השארת תגובה