איך מונעים מהבנק להגביל חשבון?

נועם קוריס
נועם קוריס
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

שאלה: קיבלתי התראה מהבנק לפיה הוא עומד להגביל את החשבון שלי, מכיוון שמספר צ'קים חזרו, מה המשמעות והאם אפשר לעשות משהו?

תשובה: הטלת הגבלה על חשבון בנק היא פעולה לא נעימה הגוררת סנקציות שונות אשר מוטלות על בעל חשבון הבנק, וכן על מיופי הכוח ומורשי החתימה באותו חשבון, ולכן כדאי להימנע מההגבלה מראש. עם זאת, חשבונות רבים בישראל מוגבלים על ידי הבנק, בין שמדובר בחשבונות עסקיים או בחשבונות פרטיים.

באופן עקרוני, כאשר במהלך פרק זמן של שנה, נמשכים עשרה צ'קים או יותר ללא כיסוי מחשבון בנק, אותו חשבון יוכרז כחשבון מוגבל. בנק ישראל יקבל דיווח על הטלת ההגבלה על החשבון, כך שגם הבנק אשר מנהל את אותו חשבון וגם כל יתר הבנקים ינהגו בהתאם להגבלה. מבחינת התנהלות הבנק במקרה של הטלת הגבלה על חשבון, הוא מחויב לדווח על כך לבעל החשבון, למורשי החתימה ומיופי הכוח של הלקוח המוגבל, וכן למפקח על הבנקים. יתר הבנקים מקבלים דיווח מהמפקח על הבנקים לגבי החשבון המוגבל והלקוח המוגבל, ובמקרים מסוימים לגבי לקוח מוגבל חמור.

כאשר חשבון בבנק הופך מוגבל, בעל החשבון אינו רשאי למשוך מהחשבון צ'קים, ואם במקרה נמשכו צ'קים מהחשבון – הבנק אינו רשאי לפרוע אותם. מלבד זאת, חל איסור על הלקוח המוגבל לפתוח חשבון חדש לצ'קים בבנק שבו הוגבל, וכן אסור לו לפתוח חשבון בבנקים אחרים.

במשך תקופה של 12 חודשים יימשכו ההגבלות על החשבון. במהלך פרק זמן זה בעל החשבון יכול להמשיך בתשלומים חודשיים או קבועים באמצעות כרטיס האשראי או הוראות קבע שונות, ובלבד שהגיע להסדר על המשך התשלומים עם הבנק. עם זאת, לא ניתן לבצע תשלומים או להעביר כספים מהחשבון המוגבל באמצעות צ'ק. כמו כן, בתוך פרק הזמן של 12 החודשים, אם בעל החשבון מחזיק בחשבונות בנק נוספים שלא הוטלה עליהם הגבלה, הוא רשאי למשוך צ'קים מאותם חשבונות.

במקרה של הגבלת שני חשבונות בנק או הטלת הגבלה על בעל חשבון בשנית בתוך תקופה של שלוש שנים מהמועד שבו תם תוקפה של ההגבלה הראשונה, בעל החשבון יוכרז כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות ויוטלו עליו סנקציות נוספות, כגון אי אפשרות למשוך צ'קים מכלל חשבונות הצ'קים במשך תקופה של 24 חודשים או אי הרשאה לפתוח חשבון חדש.

ישנן שתי דרכים עיקריות לבטל את ההגבלות שהוטלו על חשבון הבנק: להציג עילות מוצדקות לביטול ההגבלה בפני הבנק ולדרוש ממנו לתקן את הטעות שכתוצאה ממנה הוטלה ההגבלה, או להגיש ערעור על עצם ההגבלה אל בית המשפט. כמובן, ניתן גם פשוט להמתין עד שתקופת ההגבלה על החשבון תסתיים.

סיבות מוצדקות להסרת ההגבלה יכולות להיות עקב סירוב הבנק לצ'קים מחשבון שכבר הוכנס למסגרת, כאשר בעל החשבון הסתמך על פי יסוד סביר כי הבנק יכבד את הצ'ק, למשל על פי מקרים קודמים שבהם צ'קים כובדו למרות החריגה, כאשר הצ'ק נמשך אך סורב על ידי הבנק עקב עיקול החשבון – אף שמשיכת הצ'ק נעשתה טרם הטלת העיקול, וכן אם בעל החשבון לא יכול היה לטפל בענייניו עקב פיגוע או מעשה איבה.

שאלה: לפני חמש עשרה שנים ערכתי צוואה אצל עורך דין ועכשיו אני רוצה לערוך צוואה חדשה ולבטל את הצוואה הישנה, איך אני מבטל אותה?

תשובה: בהתאם לחוק, הצוואה האחרונה שנעשתה ובתנאי שהיא צוואה כשרה היא הקובעת ולכן במידה ותעשה צוואה חדשה לפי הכללים יש בכך גם משום ביטול הצוואה הישנה באופן אוטומטי.

שאלה: לפני מספר שנים פתח נגדי הבנק בהליכי הוצאה לפועל ובין היתר הטיל נגדי צו עיכוב יציאה מהארץ בגלל אי תשלום החוב, אני רוצה לנסוע לחו"ל לחתונה ומעוניין לוודא קודם שצו עיכוב היציאה בוטל, איך עושים זאת?

תשובה: ניתן לבטל את צו עיכוב היציאה בדרכים שונות, בעיקר על ידי תשלום החוב או במתן ערבויות מתאימות באישור ההוצאה לפועל. לאחר ביטול צו עיכוב היציאה ניתן לקבל את מידע מרשות האוכלוסין שאכן צו העיכוב בוטל (במקום לגלות זאת רק בנתב"ג) באמצעות מרכז שירות ומידע ארצי של רשות האוכלוסין בטלפון 3450*.

הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

תגובה אחת
  1. אנו עומדים להיתגרש כיום המינוס 43אלף עו"ש יש עוד 2 הלוואות אחד 23אלף והשני 40 אמרתי לאשתי במקום 40 אני יקח 35 עליי והשאר חצי חצי יעני 23 ועוד 43 יוצא 66 ועוד נגיע 4 בערך70 נחלק לחצי 35 כל אחד רק אני מוסיף בערך ה40מה אתם אומרים עו"ד של הבנק בעוד כשבוע גג

השארת תגובה