תלמידי 'שבילי התורה' התברכו אצל ראשי ישיבת מיר

התלמידים האזינו לקול תורה העצום בהיכל ישיבת מיר וחזו באלפי התלמידים ההוגים בתורת ה' • התלמידים העולים לישיבה שע"י רשת שתילים זכו לברכותיהם של הגר"י אזרחי, הגר"א חדש והגר"י פינקל

שתילים שבילי
שתילים שבילי
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

התלמידים העולים  לישיבת שבילי התורה' קיימו סיור מרתק ומרשים בישיבת מיר כהכנה לקראת שנת הלימודים הקרובה. התלמידים האזינו לקול תורה העצום וחוו חוויה רוחנית עוצמתית בראותם את המראה המלבב של אלפי בחורי ישיבה ההוגים בתורת ה'.

התלמידים יחד עם הרב משה ברמן ראש הישיבה נכנסו להתברך אצל הגר"י אזרחי מראשי ישיבת מיר, וזכו לברכתו הלבבית. מראה מרנין היה כאשר התלמידים עברו בסך וזכו ללחוץ את ידו.

הגר"י אזרחי הרחיב בפני התלמידים על המשמעות בהיותם בחורי ישיבה, ולסיום ביקש מכל תלמיד ותלמיד שיברך אותו. הוא הביע התרגשותו על הביקור ובירך את התלמידים שיזכו לראות דורות ישרים ומבורכים.

לאחר מכן זכו התלמידים להיכנס אל המשגיח הגר"א חדש שבירך בחום את כל אחד מהתלמידים והרחיב על חשיבות לימוד התורה.

בסיום ביקורם התקבלו התלמידים לשיחה אצל הגאון רבי ישעיה פינקל מראשי ישיבת מיר פרידמן שסיפר להם על העבר של ישיבת מיר, על אביו ראש הישיבה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל ובירך את הבחורים בדרך צלחה בהמשך דרכם.

ישיבת "שבילי התורה" מרשת שתילים הינה הכתובת המועדפת להורים בני תורה שבניהם מתקשים וזקוקים ליחס חם ומשקיע. כמו תמיד גם בביקור זה הורגשה ההשקעה המסירות המכוונת מהנהלת רשת שתילים

השארת תגובה