"חומות הקדושה" • וועדה חדשה באשדוד

הוועדה תפעל בשליחות חברי בד"צ 'רבני הקריות' • ל'כל הזמן' נודע שאת פעילותה ילווה מזכ"ל בד"ץ רבני הקריות הרב יצחק מאיר קונופניצקי • "דורשים כללי התנהגות נאותים"

עצרת באשדוד3
עצרת באשדוד3
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

תחת הכותרת "מבצרים חומות הקדושה" פורסם הבוקר ביומוני 'אגודת ישראל' המודיע והמבשר הידיעה על הקמת ועדת רבנים לחיזוק ענייני הדת בעיר אשדוד.

בעיתונים צוין שהוועדה תפעל בשליחות הרבנים הגאונים חברי בד"צ 'רבני הקריות' שליט"א. ל'כל הזמן' נודע כי את פעילות הוועדה החדשה ילווה הרב יצחק מאיר קונופניצקי, מזכ"ל בד"ץ רבני הקריות, שפועל בשליחות 'רבני הקריות' באשדוד בכל העניינים הללו, בעשרים השנים האחרונות.

"בעקבות אתגרי הזמן בנושאים הדורשים חיזוק בעיר אשדוד בעת האחרונה, החליטו בעצה אחת הרבנים הגאונים חברי בד"צ 'רבני הקריות' שליט"א, להקים ועדת רבנים מיוחדת שתפעל מכוחה ותפקח בעניינים הנוגעים לצביונה הרוחני של העיר אשדוד" נפתחה הידיעה שפורסמה כאחד בעמודים הראשונים של שני הבטאונים.

"ועדת הרבנים שהוקמה תביא בפני חברי הבד״צ את הדברים הטעונים תיקון וחיזוק כביצור חומות השבת, מעקב אחר כשרות החוף הנפרד, ענייני צניעות ועוד. כמו כן היא תהיה אחראית על הפרסומים השונים לציבור ברמה המקומית והארצית מטעם רבני הבד"צ".

עוד נכתב כי "את חברי הוועדה מינו הרבנים הגאונים חברי בד"צ 'רבני הקריות' שליט"א, הלא הם: הגאון רבי שמואל דוד גרוס, רב דחסידי גור; הגאון רבי חיים פסח הורביץ, רב דחסידי בעלזא; הגאון רבי צבי הירש ויז'ניצר, רב דחסידי ויז'ניץ".

חברי הוועדה החדשה שמונו הם הרב אברהם מרדכי אולבסקי – נציג חסידות גור; הרב אברהם חיים ברנשטיין – נציג חסידות בעלזא; הרב דוד שטיין – נציג חסידות ויז'ניץ.

במכתם לגדולי ישראל כתבו רבני הקריות שליט"א 'אתגרי הזמן דורשים כללי התנהגות נאותים על פי התורה והמסורה, ומתוך משמעת מלאה וכפיפות לדעת תורה ויראה'.

עוד נכתב בידיעה שפורסמה: "במכתבם המיוחד הדגישו הרבנים הגאונים, כי הוועדה הוקמה 'בעצה אחת, כאיש אחד בלב אחד', בהחלטה הברורה שוועדת הרבנים המיוחדת 'רק היא תהיה מוסכמת ותפוקח על ידינו לניהול כל ענייני צביון הדת בעירנו'. עוד הובהר, כי כל הוראה והחלטה של רבני הקריות יתפרסם בחתימת ידם של חברי בד"ץ רבני הקריות בלבד.

"בקהילות הקודש באשדוד התקבל בקורת רוח המהלך המיוחד שיתרום לחיזוק וביצור חומות הקדושה בעיר, לטובת כלל התושבים מכל העדות והחוגים" נחתמה הידיעה.

השארת תגובה