גלריה: הכנסת ספר תורה במעליץ אשדוד

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שמחת "הכנסת ספר תורה" לבית המדרש מעליץ בנשיאות האדמו"ר שנתרם ע"י הנגיד מר אוריאל מנצור הי"ו,

המעמד החל בכתיבת האותיות בבית בן האדמו"ר הרב שלום אליו עלו אדמו"רי רבני וחשובי העיר לכתוב אות ולברך ולהתברך ברכת לחיים מהאדמו"ר. בסיום הכתיבה שרו שירי תורה ודביקות, בהגבהת התורה כובד הר"ר מרדכי זורגר הי"ו ובגלילה כובד הר"ר יחיאל חיים קליין הי"ו אשר ארגנו וביצעו את כל חלקי האירוע.

אח"כ יצאה התהלוכה בשירים וריקודים כשבתחלתה האדמו"ר נשא את ספר התורה בזרועותיו ומלוה בריקודים כל הדרך עד ביהמ"ד, לאורך התהלוכה כובדו חשובים ומתפללים בריקוד עם הס"ת, בראש וראשונה הנגיד התורם הי"ו וקרוביו.

ציבור ענק מתושבי העיר בכלל והרובע בפרט השתתף ורקד בכל עוז, בהגיעו לבית המדרש כבר היה בית המדרש מלא מפה אל פה והאדמו"ר נטל את ספר התורה כשהוא מפזז ומכרכר בכל עוז.

אז קרא האדמו"ר את המזמורים כנהוג והכניסו בשמחה וזמרה את ספרי התורה להיכל ארון הקודש.

אחר תפילת מעריב התקיימה סעודת המצוה באולם סמוך, בהשתתפות עוד רבנים וקבוצה מצומצמת ממקורבי החצר ובני משפחת האדמו"ר במהלכה נשמעו דברות קודש, וכן נשא דברים רב ממקורבי הנגיד התורם.

השארת תגובה