נתניהו: "על השמאל לערוך חשבון נפש"

נתניהו פנה לשרים, "הדיונים באולפני הטלוויזיה על החוק רדודים – אל תתנצלו. יש התרסה מתמדת נגד החוק, הילחמו על האמת"

נתניהו, צילום: קובי גדעון לעמ נתניהו, צילום: קובי גדעון לעמ
נתניהו, צילום: קובי גדעון לעמ נתניהו, צילום: קובי גדעון לעמ
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ראש הממשלה קרא לשמאל בפתח ישיבת הממשלה, לקיים חשבון נפש ולשאול את עצמו מדוע מושג יסוד של הציונות כמו 'מדינת לאום יהודית של עם ישראל בארצו' הפך אצלו למושג גס ולעיקרון שיש להתבייש בו.

להלן הדברים במלואם:

בפתח דבריו קבע נתניהו, כי "מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, עם שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה. זוהי המשמעות של המלים 'מדינה יהודית ודמוקרטית'".

"את שוויון הזכויות האישי של אזרחי ישראל קבענו בשורה של חוקים, לרבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוקים שמבטיחים שוויון מלא בפני החוק, החל בזכות לבחור ולהיבחר לכנסת וכלה בכל זכות אישית אחרת במדינת ישראל".

"לעומת זאת, את זכויות הלאום של העם היהודי בארצו מעולם לא קבענו בחוק יסוד – עד עתה, כשהעברנו את חוק הלאום. מה המשמעות של זכויות לאום? הן מגדירות את הדגל, את ההמנון, את השפה, וכמובן את העובדה שאחד מיעדיה היסודיים של המדינה הוא קיבוץ גלויות עמנו וקליטתם פה בארץ ישראל. זוהי מהות החזון הציוני".

"האם הקביעה שבדגל שלנו יש מגן דוד מבטלת במשהו את זכות הפרט של מישהו מאזרחי ישראל? הבל, אבל הקביעה הזו מבטיחה שלא יהיה דגל אחר. האם הקביעה שהתקווה הוא ההמנון שלנו גורעת כהוא זה מן הזכויות האישיות של אדם כלשהו בישראל? הבל, אבל היא כן קובעת שלא יהיה המנון אחר. יש כבר הצעות להחליף את הדגל וההמנון בשם השוויון, כביכול. יש בכלל התרסה על מושג מדינת הלאום במדינות רבות, אבל קודם כל במדינת ישראל, מה שמערער את יסוד הקיום שלנו, ועל כן ההתקפות שהגיעו מחוגי השמאל שמגדיר את עצמו כציוני הן אבסורדיות, וחושפות את השפל שאליו הדרדר השמאל.

"עכשיו, אני מבקש לצטט מעקרונות היסוד של חוק הלאום. סעיף א׳: "ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה מדינת ישראל"; סעיף ב׳: "מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית"; סעיף ג׳: "מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי". בהמשך, חוק הלאום מעגן בחקיקת יסוד את הדגל שלנו, את ההמנון שלנו, את סמלי המדינה ואת היותה של ירושלים בירתנו הנצחית. האם אבות הציונות לא היו חותמים על כך?"

"במשך עשרות שנים מטיפים לנו באופוזיציה שיש לסגת לקווי 67׳ כדי להבטיח שישראל תהיה מדינת הלאום של העם היהודי שיש בה רוב יהודי במדינה. אז פתאום כשאנו מחוקקים את חוק היסוד שמבטיח בדיוק את זה, בשמאל מזדעקים? איזו צביעות".

"השמאל הישראלי צריך לעשות חשבון נפש. הוא צריך לשאול את עצמו מדוע מושג יסוד של הציונות 'מדינת לאום יהודית של עם ישראל בארצו' הפך אצלו למושג גס, למלה גס, לעיקרון שיש להתבייש בו. אנחנו לא מתביישים בציונות. אנחנו גאים במדינה שלנו, בהיותה בית לאומי לעם היהודי, המקיימת בהקפדה שאין גדולה ממנה את זכויות הפרט של כלל אזרחיה".

"לעומת הדברים המקוממים ששומעים מדוברי השמאל שתוצאתם היו ניגוח המדינה היהודית, נוגעים לליבי רחשי ליבם של אחינו ואחיותינו בני העדה הדרוזית. אני רוצה לומר להם: אין בחוק הזה דבר שפוגע בזכויותיכם כאזרחים שווים של מדינת ישראל, ואין בו דבר שפוגע במעמד המיוחד של העדה הדרוזית בישראל. עם ישראל, ואני בתוכו, אוהב ומוקיר אתכם. אנחנו מעריכים מאוד את השותפות ואת הברית בינינו".

"אני ער לרחשי הלב שמגיעים מקרב בני העדה. לכן אני נפגש בימים האחרונים עם ראשי העדה ואמשיך בהידברות זאת גם היום, כדי למצוא פתרונות שיענו לתחושות ויתנו ביטוי לשותפות המיוחדת בינינו. אני מבטיח לכם ששותפות גורל זאת רק תלך ותתחזק".

יצוין, כי במהלך הישיבה התייחס ראש הממשלה לדיון הציבורי אודות החוק, "הדיונים באולפני הטלוויזיה על החוק רדודים" וקרא לשרים, "אל תתנצלו. יש התרסה מתמדת נגד החוק, הילחמו על האמת".

"אנחנו בהידברות עם נציגי הדרוזים, היום אפגש עם ראשי הרשויות. מדינת הלאום היהודית היא אבן יסוד בקיומנו".

השארת תגובה