פרשת השוחד בבית שמש: סאטמר תמשיך לבנות

לאחר שניתן צו מנהלי שאסר את המשך העבודות בפרויקט הבנייה בשפת אמת – שניצב במרכז פרשת שחיתות שנחקרה, בית המשפט השלום פסק לאחרונה, כי העבודה בפרויקט תחודש באופן חלקי

סאטמר
סאטמר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

חודשים לאחר שניתן צו מנהלי להפסקת עבודות הבנייה, בפרויקט חסידות סאטמר ברחוב שפת אמת בעיר, ביום רביעי האחרון הורה בית משפט השלום בירושלים על ביטול חלקי של הצו.

כזכור, לפני כחודשיים וחצי, חקירה שהתנהלה באופן סמוי משך מספר חודשים הפכה לגלויה, כאשר שורת תושבים בעלי מעמדות שונים בעיר נעצרו. במרכז הפרשה ניצב פרויקט בנייה של חסידות סאטמר ברחוב שפת אמת בעיר, המכונה 'שיכון קריית יואל'. בתוך שבוע וחצי כלל העצורים שוחררו בתנאים מגבילים שונים.

כשבוע לאחר שהחקירה הפכה לגלויה, נתלה בפרויקט זה, על ידי היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר, צו מנהלי המורה על הפסקת עבודות הבנייה במקום, כשהצו התחלק לשני סעיפים – בהתאם להיתרי הבנייה שניתנו בנפרד לשתי בקשות, על ידי הוועדה המקומית: הסעיף הראשון התייחס לשלד בן שלוש קומות, האמורים לשמש כחניה, אולמות ומרפאות – שמתן היתר הבנייה שלהם ניתן בניגוד לתוכניות המקוריות – מוסד תורני; הסעיף השני התייחס למעטפת של שלושת בנייני מגורים – שמעל לקומות אלו, כשעל פי הנטען יש בו חריגת בנייה של למעלה מ-700 מ"ר מהיתר הבניה שניתן.

בהתאם לנכתב בצו, כי "הרואה את עצמו נפגע ע"י צו מנהלי, רשאי להגיש בקשה לביטולו לבית המשפט המוסמך בתוך 15 ימים מיום שהומצא צו זה", פנו חברת 'ברכת השמש' ועמותת 'בית ומנוחה' – האחראיים על בניית פרויקט זה – לבית משפט השלום בבית שמש, על מנת שזו תורה על ביטול הצו.

המבקשים ציינו כי בחודש פברואר ניתן להם על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, היתר לבניית שלוש קומות למרפאות, אולמות וחניון, והבנייה נעשתה בהתאם להיתר הבנייה וללא חריגות ממנו. היחידה לאכיפת דיני התכנון והבנייה טענה לעומת זאת, כי במסגרת חקירת המשטרה נמצא כי ההיתרים שהוצאו למבנה אינם תואמים את התוכניות החלות על המקרקעין, ומשכך הם אינם חוקיים, ובהתאם לכך ביקשה היחידה, לאשר את הפסקת העבודות.

כאמור, בקשת ביטול הצו נידונה ביום רביעי שעבר. שופטת ביהמ"ש השלום סיגל אלבו מתחה ביקורת על היחידה הארצית לאכיפה ואמרה: "המשיבה, למעשה, מנסה 'לעקוף' את הדרך הראויה להביא לביטול ההיתרים על ידי הערכאות המוסמכות, באופן שהגורם המנהלי נטל בשלב זה לידו סמכות לקבוע לכאורה שההיתר אינו חוקי. לכך אין מקום".

כמו כן הורתה לבטל את הצו האוסר את המשך בניית שלוש הקומות המיועדות למרפאות, אולמות וחניון, מאחר ועמדת היחידה, שהתבססה על חוות דעתו של מנהל אגף חקירות ביחידה שחר ממן, במסגרתה נטען כי התוכנית החלה על המקרקעין לבניית מוסד תורני בלבד ואיננה מאפשרת בניית מוסד ציבורי מסוג אחר, "אינה נקייה מספקות".

"בכל הנוגע לבניית 3 הקומות הראשונות לאולמות או חניונים, הרי שלא ניתן לומר כי בנייה זו אינה תואמת את תוכנית בש/במ/ 90 ג', החלה על מקרקעין לשיטת המשיבה, והמתירה בניית מוסד בן שלוש קומות", אמרה השופטת. "מדובר בבניית שלוש קומות בלבד בהתאם לתוכנית ובשלב זה לא הוחל השימוש במבנים. מכאן שגם אם יתברר כי מדובר בהיתר בלתי חוקי, אין בהמשך הבנייה להנציח עבירה כלשהיא כל עוד לא הוחל שימוש במבנים. לפיכך, אני קובעת כי לא התקיימו התנאים להוצאת צו הפסקת העבודות המינהלי בכל הנוגע לעבודה בסעיף 2 לצו ו"המבקשים רשאים להמשיך בביצוע עבודות הבנייה".

בנוגע לבניית השלד של שלושת מגדלי המגורים המתוכננים להבנות מעליהם, אמרה השופטת כי הצו יעמוד בתוקפו, עד אשר תותאם הבנייה בפועל – שנכון להיום חורגת ב-750 מ"ר. "הואיל והמבקשים לא הציגו ראיות לסתור את טענת המפקח, כי לא הייתה סטייה מהיקף הבנייה המותר על פי היתר, הרי שלא נסתרה הטענה כי בוצעה בנייה בסטייה מהיתר. 'עבודה אסורה' כוללת עבודה המבוצעת בסטייה מהיתר ומכאן שהצו בנוגע לשלד מגדלי המגורים, ניתן כדין ואין מקום לביטולו, עד אשר תתואם הבנייה להיתר".

השופטת הוסיפה ואמרה: "עם זאת יש לציין, כי המבקשים העידו שהעבודות לבניית שלד בנייני המגורים פסקו עוד בחודש פברואר 2018 – היינו 3 חודשים לפני הוצאת הצו, שכן בכוונת המבקשים להגיש בקשה לשינוי התב"ע, ועל כן הצו למעשה משמר מצב קיים ולא היה בו צורך אמיתי".

השופטת קבע כי מדובר במחלוקת אמיתית שצריכה להתברר על ידי הערכאות המוסמכות וגם אם תתקבל טענה כי ייעוד הקרקע הוא למוסד תורני, גם אז אין מקום להוצאת צו מנהלי להפסקת עבודות, עד שתתברר חוקיותם של ההיתרים. השופטת אף ביקרה את התנהלות היחידה וציינה כי היא ניסתה למעשה לעקוף את הדרך הראויה להביא לביטול ההיתרים שהוצאו, כאשר "הגורם המנהלי נטל בשלב זה לידו סמכות לקבוע לכאורה שההיתר אינו חוקי".

בנוסף, השופטת אלבו חייבה את היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה בהוצאות משפט בסך 10,000 ₪, אך דחתה את בקשת המבקשים לפיצוים בגין נזקים שנגרמו להם בהוצאת הצו. "ראשית, חלק מעבודות הבנייה בוצעו בסטייה מהיתר, כך שלא ניתן לומר כי לא היה מקום למתן הצו. שנית, המבקשים לא הוכיחו את גובה הנזקים הנטענים, על כן אין מקום לפסיקת פיצויים", אמרה השופטת.

השארת תגובה