יוסי דייטש מציג: אלף פעמים 'כוננהו'

המעמד נערך ביוזמת סגן ראש העיר ירושלים יוסי דייטש, וחבר המועצה שלמה רוזנשטיין, באמצעות פרויקט שערי ישיבה שעל ידי ארגון "מאירים"

רבי נפתלי נוסבוים במעמד הגדול כוננהו
רבי נפתלי נוסבוים במעמד הגדול כוננהו
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

קרתא דשופרייא נערכו סדרת מעמדים כבירים ורבי רושם לכאלף תלמידים תחת הכותרת "כוננהו", מעמד ייחודי למסיימי שיעור ג' בישיבות לצעירים לקראת העלייה הצפויה לישיבות הגדולות, ומעמד ייחודי למסיימי כתות ח' בת"תים החסידיים בעיר המתעתדים לעלות בע"ה בזמן הבא להיכלי הישיבות לצעירים, ביוזמת יוסי דייטש, סגן ראש העיר ושלמה רוזנשטיין חבר הנהלת העיר י-ם בשיתוף איגוד חצרות הקודש בעיה"ק ירושלים.

סדרת המעמדים התקיימה במסגרת פרויקט שערי ישיבה שע"י ארגון 'מאירים' המנוסים בקיום תכניות הדרכה בכלל ובתקופת המעברים בפרט ופועלת בשליחותם של גדולי ישראל.

המעמד לתלמידי הישיבות התקיים באולם סנהדרין והוא יועד לבני הישיבות לצעירים בחצרות הקודש החסידיים, תחילה פתח מנחה המעמד, הרב יצחק משה שטיין ואמר שכנס זה מתקיים בתקופת זמן משמעותית לקראת העלייה לישיבה גדולה, המעבר מזמין מחד הזדמנויות להצלחה ומאידך עלול גם להיות אתגרים חדשים שהמעבר מציב, ככל שאנו נגיע מוכנים ומזומנים לקראת הכניסה לישיבה גדולה, כך ההתמודדות והאתגרים יהיו קלים יותר עבורנו ונוכל לנצל זאת לעלייה והצלחה.

דברי פתיחה נשא הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים, שרומם את הבחורים לשאיפות נעלות לגדול לתלמידי חכמים ע"י ריבוי החזרות. משא מאלף נשא הגאון רבי יוסף בנימין וואזנר ראש ישיבת חכמי לובלין, בדבריו הביא פרקי הדרכה לבן הישיבה מזקנו פוסק הדור מרן בעל שבט הלוי זצ"ל.

לאחר מכן התקיים "פאנל" בהשתתפות הגאון רבי אריה גרליץ ראש ישיבת מאה שערים, הגאון רבי בן ציון רבינוביץ משגיח בישיבת מאור עיניים בהנחייתו של המחנך הרה"ג פנחס ברייער.

בפאנל העלו בפני המנהלים הרוחניים את ההבדלים בין מסגרות הישיבה קטנה לישיבה גדולה, כיצד ניתן להגיע למשמעת עצמית, מהו הדרך להצליח בלימוד העיון בישיבה גדולה, ממה יש להיזהר במסגרת הישיב"ג והדרכים להצלחה בישיבה הגדולה כשהמשפיעים החשובים נתנו הדרכה מעשית מניסיונם, כשדבריהם היו לעונג ולמשיב נפש עבור מאות הבחורים.

ראשי הישיבות והמנהלים הרוחניים הביעו את תודתם והתפעלותם מקיום המעמד האדיר והתובנות הנחוצות שהוענקו לכל בחור בשלב המשמעותי והגורלי ביותר בחייו בכדי שיצליחו במסגרת הישיבה הגדולה.

במקביל התקיים מעמד "כוננהו" למסיימי כתות ח' של הת"תי'ם בחצרות הקודש בכדי להוות שער-כניסה תומך לתלמידי הת"תים לקראת המעבר הגדול והמשמעותי בחייהם, מגיל הילדות לגיל בגרות, בדרך עלייתם מה'תלמוד תורה' אל 'הישיבה הקדושה'.

המעמד נפתח בדברי הדרכה שנמסרו ע"י המשפיע הגה"ח רבי יעקב מייזליש, כשהתלמידים האזינו ברוב קשב לדברים הנפלאים במהות המושג ישיבה אשר כשמו כן הוא כמובא באבות שאחד מארבעים ושמונה קנייני התורה הוא "בישוב הדעת" וזהו שורש השם ישיבה.

בהדרת כבוד קיבלו ציבור המנהלים המחנכים ומאות התלמידים את הרה"ג רבי יעקב וינגרטן, בעמח"ס סידור המפורש, נשא דברים מרוממים לדמותו של בן ישיבה חסידי. משא מאלף נשא הרה"ג פנחס ברייער, בדבריו עמד על תחושת הנכבדות העומדת ומסייעת לצמוח ולגדול בדרך הישר והראוי, כיצד להפוך מילד לבוגר תוך שהוא שוזר פנינים ונקודות נחוצות להצלחה.

ציבור המנהלים והמחנכים מכלל הת"תים בעיר הודו מקרב לב ליוסף דייטש סגרה"ע ירושלים, ולשלמה רוזנשטיין חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מנהלים קהילתיים, על היוזמה הברוכה לקיום הכנס הנחוץ והמבורך, שלבטח ילווה את התלמידים עוד רבות בשנים.

השארת תגובה