"שכל אחד יאמץ לעצמו תלמיד חכם אחד"

רבני מפעל הש"ס התכנסו בראשות גדולי ישראל בבית המדרש 'לדרמן' בבני ברק • במהלך הכינוס נערך הסיום על שולחן ערוך "יורה דעה" של למעלה מ-400 לומדי מסגרת "הוראה ש"ס ופוסקים"

מפעל השס, צילום: משה גולדשטיין
מפעל השס, צילום: משה גולדשטיין
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

ביום שישי האחרון, ערב שבת חזון, נערך מעמד מרגש של התכנסות גדולי התורה חברי נשיאות 'מפעל הש"ס העולמי', אשר נוסד לפני למעלה משלושים וחמש שנים על-ידי האדמו"ר מצאנז בעל 'שפע חיים' זי"ע, במטרה להחזיר את עטרת ידיעת התורה בקרב אלפים רבים.

את אסיפת הנשיאות אירח השנה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בבית מדרשו 'לדרמן' בבני-ברק, והיא נערכה בראשותו, כשלצידו, האדמו"ר מצאנז ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, וכן חברי הנשיאות הותיקים, הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל, הגר"ש אלתר ראש ישיבת שפת אמת, הגר"מ ארנסטר ראש ישיבת ויז'ניץ, הגר"י ברטלר ראש ישיבת איתרי, הגר"צ דרבקין ראש ישיבת גרודנא באר יעקב, הגרי"מ זילבר ראש ישיבת זוועהיל, הגר"י זילברשטיין גאב"ד רמת אלחנן ב"ב, הגר"ד כהן ראש ישיבת חברון, הגרא"פ מוטצען גאב"ד קרית הבעש"ט פתח תקוה, הגר"נ נוסבוים ראש ישיבת חיי משה, הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פונביז', הגר"ח פיינשטיין ראש ישיבת בית יהודה, הגר"ש רוזנגרטן ראש ישיבת בעלזא, הגר"נ רוטשטיין ראש ישיבת נזר התורה, הגרמ"י שלזינגר ראש ישיבת קול תורה, הגרא"ש שמרלר ראש ישיבת צאנז והגרד"י שפירא ראש ישיבת באר יעקב.

עימהם חברי הנשיאות החדשים: הגר"מ ברזובסקי ראש ישיבת סלונים, הגרח"פ ברמן מראשי ישיבת פונביז', הגר"א גרבוז מראשי ישיבת אורחות תורה, הגר"נ דרעי ראש כולל ש"ס ירושלים, הגר"צ כץ ראש ישיבת חזון נחום, הגרא"י פינקל ראש ישיבת מיר ירושלים, הגר"ש שטיינמן ראש ישיבת אורחות תורה, הגרח"צ שפירא ראש ישיבת בעלזא ב"ב.

נשאו דברים: הגרח"פ ברמן מראשי ישיבת פוניבז' שהביא את דברי דודו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן, ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר ה'מועצת' הגרב"ז אזרחי ורבה של רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין.

בחלקו האחרון של הכינוס, מסר המנכ"ל, הרב שמואל הלברשטאם, דו"ח על היקפו של מפעל הש"ס, על אלפי הנבחנים ברחבי תבל בכל אחת מהמסגרות, ועל הדרישה הבלתי פוסקת של רבים להצטרף למסגרות מפעל הש"ס. הוא ציין כי בחודש האחרון נערך המבחן ה-440, כלומר, 440 חודשים רצופים ללא הפסק של לימודים וחזרות ומבחנים.

גדולי התורה אימצו וחיזקו את הנהלת "מפעל הש"ס העולמי", כשהם יוצאים ב"קול קורא" מיוחד בחתימת ידם, בו קוראים לאחינו בני ישראל בכל אתר "שכל אחד יאמץ לעצמו אחזקת תלמיד חכם אחד מלומדי מפעל הש"ס", למען יוכל מפעל כבירים זה להמשיך ביעדו ולהקים לגיונות של תלמידי חכמים מופלגים.

השארת תגובה