בין הזמנים: אלפים בכנס חיזוק מיוחד

אלפי בחורי ישיבה בראשות גדולי ישראל התכנסו למעמד חיזוק מיוחד בבני ברק, שהועבר בשידור חי בעשרות מוקדים • במרכז: דברי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומשאו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין

מעמד ישיבות 2
מעמד ישיבות 2
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

אלפים מבני הישיבות הגדולות ברחבי ארץ הקודש, התכנסו בשבוע שעבר בראשות מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, לכינוס חיזוק והתרוממות מעמדם של בני התורה, לקראת ימי בין הזמנים.

הכינוס המרכזי התקיים באולמי היכלי הפאר בבני ברק, כשעל המקום צבאו אלפים רבים מבני הישיבות הגדולות מהעיר בני ברק, ומילאו את כל מבואותיו והרחבה הסמוכה, כשהאירוע הועבר בשידור חי לאולמות הסמוכים. כמו כן הכינוס הועבר בשידור ישיר לעשרות נקודות שידור ברחבי הארץ, כשאלפי בני הישיבות בכל אתר ואתר התכנסו ובאו לשמוע דברי חיזוק בקנייני התורה וצביונם הראוי.

את המעמד פתח והנחה הגאון רבי נתן צבי פינקל, ר"מ בישיבת לייקווד בירושלים, שהעלה בפתח דבריו את זכר אביו הגר"א פינקל זצ"ל, שביום זה חל יום הזיכרון להסתלקותו. בהמשך ייחד דברים נרחבים לאבל הגדול שבו שרוי עדיין עם ישראל כולו ובפרט רבבות בני הישיבות ואברכי הכוללים, בהסתלקות רבן של ישראל מרן הגראי"ל זצ"ל, שרומם וגידל את שאיפתם של בני הישיבות והאברכים.

בפרקי תהילים בתחילת המעמד התכבד הגאון הצדיק רבי שמואל שולמן משגיח ישיבת בית מדרש עליון. בדברי פתיחה התכבד הרב הגאון רבי משה בלוי, שהתבקש להשמיע דברים נחוצים לבני התורה בהקניית דרכי הרוממות והשאיפות הנחוצות לכל בן ישיבה. כמו כן נשא דברים נלהבים הגאון רבי ברוך שפירא שדיבר על הזכיה ללמוד מרבותינו הגדולים ארחות חיים.

בדומיית כבוד ובהתרגשות הנפש קיבלו אלפי בני הישיבות את פני גדולי ישראל שנכנסו לאולם ופיארו את מרכז המעמד. את המשא המרכזי נשא מרן הגר"ג אדלשטיין כאשר בדבריו הזכיר כי חובתנו בשעה זו שלא יהיה חשש גיוס, זה להתחזק בתורה ולהרבות תורה בעם ישראל. מרן האריך בדבריו על חובת השמירה וצביון של תלמידי הישיבות ועולם התורה גם בימי בין הזמנים.

דבריו הנוקבים של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי הובאו למעמד האדיר והושמעו בנוכחותו על ידי תלמידו הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, ראש ישיבת "תפארת ישראל".

משא מיוחד לפני אלפי בני הישיבות נשא הגאון הגדול רבי משה הלל הירש, ומשא נעילה ודברי חיזוק השמיע המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל.

המעמד הגדול שודר ל50 ישיבות ואולמות ברחבי הארץ, יצוין כי על מערך הארגון הופקדו רפאל מאיר ושמשון פרג, עוזרו של סגן ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא.

המשא המרכזי של מרן הגרי"ג אדלשטיין

חשוב מאד לדעת את המעלה של בחורי ישיבה שעוסקים בתורה, שהתורה שלהם מגינה על כל עם ישראל, בארץ ובחוץ לארץ.

מעשה שהיה, עם הצדיק הידוע מנתיבות זכרונו לברכה, שבאו מאנשי הצבא לבקש ממנו ברכה לפני פעולה צבאית מסוכנת, והוא שאל אותם מתי אתם חושבים לעשותה, ואמרו לו בשתיים בצהריים. אמר להם: זה לא הזמן המתאים כי אז בישיבות זה שעת מנוחה ואז אין זכות התורה שעוסקים בתורה. חכו עד ארבע, בארבע כבר כולם עוסקים בתורה. זה כוח זכות התורה.

הגמרא אומרת שעם ישראל הוא שה אחד בין שבעים זאבים והקב"ה מצילנו מידם, בכל דור ודור. ובאיזה זכות? רק זכות התורה זה מה ששומר אותנו!

בין הזמנים זו בעיה, נמצאים בסביבה לא של תורה. חוזרים הביתה, הרחוב הוא לא רחוב של תורה. חשוב שיהיה ניכר על הבחור שהוא אותו בן תורה כמו בישיבה. העוסק בתורה, צורת הדיבור שלו היא אחרת, דיבורו בנחת עם הבריות. בזמן שאדם קורא ושונה ודיבורו בנחת עם הבריות וכו', מה הבריות אומרת עליו? אשרי מי שלמד תורה, אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה – הוא מקדש שם שמים, כי כולם רואים מה זה בן תורה.

מעשה שהיה לפני הרבה שנים, בתל אביב. זוג חילוני עמדו לפני קיוסק שמוכרים שם שתייה. בחור ישיבה ניגש וקנה שם כוס שתייה ושתה כמו בן ישיבה, כמו בן תורה. הם ראו איך שהוא שותה, לא זולל וסובא, וחזרו בתשובה. בלי שום פעילות, בלי שום כוונה, הוא זכה להחזיר בתשובה שני יהודים!

אנחנו זקוקים לזכויות! יש חשש לגזירה של גיוס, ובלי זכות התורה מי יודע מה יהיה! צריך זכות התורה, ובזכויות אלו מקבלים זכות להמשיך ללמוד תורה.

אנחנו צריכים לדעת עוד דבר, כל אחד מאיתנו יכול להיות בקי בש"ס, אני מכיר אחד בחור צעיר שהוא יודע ש"ס, על ידי ניצול הזמן! יש בזבוז זמן של סקרנות, על דבר שלא נוגע למעשה: ובדברים שאין בזה שום תועלת, כל מיני חדשות: מה נעשה עם גזירת הגיוס, מה נעשה בממשלה וחברי הכנסת, ומה נעשה בחוץ לארץ, דברים שלא נוגעים למעשה. זה הכל בזבוז זמן! בזמן הזה אפשר לגמור ש"ס!

נזכה כולנו, כל אחד ואחד מאתנו, נזכה כולנו להתחזק בכל מה שצריך חיזוק, ויהיה לנו סייעתא דשמיא לזכות גם להגן גם על כל הדור.

השארת תגובה